CAMPUS ÅRE

Åre landets mesta studentort?

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 14:39 CET

Åre landets mesta studentort?

Det finns mer än 150  studenter i Åre. Med en bofast befolkning i Åre by på drygt 1000 personer betyder det att mer än 10 % utgörs av studenter vid Campus Åre Lärcentrum. Studenter kommer från hela landet, skriver sig i kommunen och många blir även bofasta efter avslutade studier.

 Under drygt 10 års tid har Campus Åre LärCentrum arbetat med och utvecklat utbildningar inom turism och upplevelser som bygger på Åres unika möjligheter, dessutom finns resurs och stöd för distansstudier och tentamen i Åre.  

 Nu börjar resultaten av arbetet bli tydligare.  Förutsättningarna för yrkes- och universitetsutbildningar i Åre är goda menar Kicki Eriksson rektor vid Campus Åre. "Kring Åreskutan utvecklas företagande och aktiviteter och vi har ett gott samarbete med näringslivet vilket skapar en bra utbildningsmiljö för yrkes- och universitetsutbildningar " 

Kommunförbundet har följt verksamheten under flera år och ser från ett annat perspektiv hur utvecklingen gynnar kommunen och regionen.   

 "I Åre har ett centrum för kompetensutveckling växt fram kring Lärcentrum och Campus Åre där flera tidigare KY utbildningar mot turism och upplevelsenäringarna har genomförts.  Här har nu också på senare år Mittuniversitetet etablerat sig med SKARP utbildningen och en ny "Outdoor management" utbildning samt med planer på ytterligare utbildningar inom turism framöver.

 

 Här finns nu, i Åre by, samlat flera högre utbildningar inom turism, Lärcentrum som ger möjlighet till distansoberoende studier mot alla lärosäten och ALMI:s arena för entreprenörskap.  Tillsammans skapar detta en resurspool till gagn för näringslivet i kommunen och regionen samt blir en magnet som drar till sig nya studerandegrupper och ytterligare utbildningar. Det innebär också utvecklingsmöjligheter för näringslivet och en tryggad kompetensförsörjning." Menar Håkan Lundmark samordnare för lärcentrum i Jämtlands län

 

 Det finns möjligheter att vidareutveckla verksamheten då Åre kommun och näringsliv har tagit fram vision 2020 vilket innebär stora satsningar för att öka antalet gäster, men det betyder också att utbildningsbehovet kommer att  öka för att kunna möta de ökade krav som utvecklingen ställer samt nya möjligheter i utvecklingsarbetet.

Fakta

 

Universitetsstuderande vid Mittuniversitetes utbildningar förlagda till Åre Outdoor & Adventure Management Åre samt SKARP år 60 personer

 

 Studerande vid KY och PU yrkesutbildningar 61 personer

 

 Övriga studenter som läser kurser, program eller på distans 50 personer

 

Utbildning och kompetensutveckling i Åre kommun

Campus Åre LärCentrum erbjuder möjligheter till studier och kompetensutveckling i samverkan med olika universitet och utbildare. Här finns datorer, studierum och telebildstudios som resurs för distansstudier. Här kan man studera i lugn och ro samt genomföra tentamen.

Vid Campus Åre LärCentrum genomförs yrkes- och universitets utbildningar inom turism, upplevelser och äventyr. Några utbildningar är till stor del är förlagda i fjäll och natur.

Samarbetet är nära och gott med näringsliv och entreprenörer i Åre kommun. För den som vill starta företag erbjuds stöd och hjälp via Arena för Entreprenörskap.

Campus Åre LärCentrum drivs av Åre kommun

Sture Karlsson

sture.karlsson@are.se

0647 168 93