Agronomförbundet

Årets Agronom 2015 är utsedd

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 15:50 CET

Kristina Yngwe, riksdagsledamot för Centerpartiet, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2015” med följande motivering:

”Efter två lyckade personvalskampanjer till Europaparlamentet och Sveriges riksdag har Kristina Yngwe gett agronomyrket ett ansikte. Kristina tar varje tillfälle i akt att lyfta fram att hon är agronom. Aldrig tidigare har vi sett en agronom som så entusiastiskt motionerar i Riksdagen, men Kristinas arbete stannar inte i Riksdagen. På ett unikt sätt hämtar hon inspiration och kommentarer via sociala medier. Därigenom engageras hela gröna näringen i hennes dagliga riksdagsarbete. Kristina är en utmärkt ambassadör för agronomyrket och bör därför tilldelas titeln Årets Agronom 2015!”

Kristina Yngwe är mark/växtagronom (inskriven 2006 på agronomutbildningen på Ultuna, Uppsala, examen 2010). Efter examen anställdes hon som lantbruksrådgivare på HIR Malmöhus. Mellan 2011 och 2014 var Kristina ordförande för LRF ungdomen och hon var även LRF ungdomens representant i CEJA. Sedan september 2014 sitter Kristina Yngwe i riksdagen för Centerpartiet och är bland annat arbetande ersättare i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Om utmärkelsen ”Årets Agronom”

Agronomförbundet delar årligen ut agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är "en god ambassadör för agronomkåren". Mottagaren kan verka på det regionala, nationella eller internationella planet.

Några utav tidigare mottagare av ”Årets agronom”:

2014 – Ove Karlsson

2013 – Johan Rockström

2012 – Christel Cederberg

2011 – Barbro Mattsson

2010 – Magnus Bergström och Rikard Hellqvist

Fler exempel på mottagare av utmärkelsen är Stefan Ljungdahl, Gunnela Ståhle, Elisabeth Gauffin och Åsa Domeij. Motiveringarna finns på www.agronomforbundet.se

För mer information

Karin Ulvshammar, ordförande Agronomförbundet 2014/2015

ordf@agronomforbundet.se

Agronomförbundet är en delförening (professionsförening) inom Naturvetarna.
Agronomförbundet ska lyfta fram och marknadsföra Agronomer. För detta behövs ett gediget nätverk och en sammanhållning inom agronomkåren. Agronomförbundet arbetar för att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Detta för att Agronomers kunskap och kompetens även i fortsättningen ska vara eftertraktad och användbar både nationellt och internationellt., Vi informerar genom Agronomen, agronomforbundet.se, Facebook, Naturvetaren, Naturvetarnas digitala nyhetsbrev.Varje år delar vi ut Agronompriset Årets agronom, Sven Johan Perssons arbetsmiljö-stipendium och stipendier ur Axel Adlers fond.