Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan – jury utser vinnaren

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 14:10 CEST

Bilden är från Näsbyparks kyrka. Foto: Madeleine Drake af Hagelsrum

Förra året delades utmärkelsen Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan ut för första gången. I år kommer en för ändamålet sammansatt jury att utse vinnaren.

Juryn består av:
Jösta Claeson, ordförande Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ingela Gardner Sundström, ordförande förhandlingsdelegationen SKL
Sture Nordh, fd ordförande i TCO
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin Uppsala universitet
Johan Blix, kyrkoherde i Täby församling, Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan 2012

Bakom utmärkelsen står Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

 – Vi vill uppmärksamma såväl församlingar som omvärlden på att det finns goda exempel på arbetsgivare i Svenska kyrkan, därför har vi inrättat det här priset, berättar Jösta Claeson, ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Genom att sätta samman en jury med flera olika kompetenser och erfarenheter vill vi ge utmärkelsen större tyngd. I media lyfts allt som oftast enbart negativa händelser om dålig arbetsmiljö.  Men som arbetsgivarorganisation vet vi att det görs mycket bra bland arbetsgivarna i Svenska kyrkan och det är verkligen värt att uppmärksamma.

Fakta Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan

Priset delas ut till arbetsgivare som hanterar de mänskliga resurserna bra och trovärdigt i förhållande till arbetsrättslig lagstiftning och avtal, kyrkoordningen, lära och värderingar i kyrkans uppdrag och som bedriver och arbetar i enlighet med en god personalpolitik. Utvecklingsområden som särskilt vägs in vid bedömningen är organisation, arbetsmiljö, personalvård, aktiv med­vetenhet i miljöarbetet och energibe­sparing.

Nomineringen är öppen för alla; förtroendevalda, anställda, fackliga företrädare med flera. En arbetsgivare (församling/samfällighet/stift) kan nominera sig själv.

Sista dag för nominering är den 1 september.

Läs mer om Årets arbetsgivare på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare  

Kontakt Helén Källholm, VD, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 0730-878702

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare