Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Årets Arbetslivsmuseum 2013

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 11:13 CET


Årets
Arbetslivsmuseum 2013


S/S Trafik  Hjo har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum
2013. S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria, som
hade stor betydelse för landets utveckling. På den K-märkta ångaren kan dagens
besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan.


Ångaren S/S Trafik gick sträckan Hjo – Hästholmen från 1892 till
1959, då fartyget lades upp på land och användes som kafé ett antal år. S/S
Trafik räddades från skrotning 1972, efter en namninsamling initierad av Signe Carlsson i Hjo. Ett  gigantiskt arbete på ca 30 000 ideella timmar
lades ner på fartygets upprustning. Vissa arbeten lejdes bort  till
Sjötorps varv där fartyget låg i fem år.


S/S Trafik har aldrig genomgått några märkbara förändringar
sedan fartyget byggdes 1892 och det gör ångaren unik. Målsättningen vid
upprustningen var också att inga förändringar skulle göras, utom de som
myndigheterna krävde. Pengar till projektet samlades in genom olika aktiviteter
såsom andelsförsäljning, lotterier, souvenirförsäljning och loppmarknad.


1977 gjorde S/S Trafik en bejublad återfärd till hemmahamnen i
Hjo. S/S Trafik är för många förknippad med angenäma minnen och massor av
människor var där för att hälsa sin gamla båt välkommen hem. I Hjo hamn
genomförs numera både planerade och spontana visningar där man bland annat får
se maskinrummet och kabyssen (köket), som är i originalutförande.


S/S Trafik gör ca 20- 25 reguljära turer under sommaren till
Visingsö, Vadstena och Hästholmen. Kortare rundturer och jazzturer görs också.


Fartyget vårdas och drivs av föreningen Sällskapet S/S Trafiks
Vänner som har ca 600 medlemmar. Förutsättningen för verksamheten är
och har alltid varit att alla jobbar gratis.


Tanken med priset Årets Arbetslivsmuseum
är att uppmärksamma och uppmuntra alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns
på våra 1 449 arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset Årets
Arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum,
Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Trafikverkets Museer.


PRESSBILDER:
finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under Press.


FÖR MER
INFORMATION
:

Torsten Nilsson, arbetslivsintendent, 011-23 17 26, torsten
nilsson@arbetetsmuseum.se

Anders Svenson, kassör Sällskapet S/S Trafiks Vänner, 0503-123 55,
070 835 13 12 

Linda Hagberg,
kommunikationschef, 011-23 17 09, 070 356 35 26, linda.hagberg@arbetetsmuseum.se

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Sveriges största museinätverk

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades under ett nationellt
seminarium på Arbetets museum den 20-21 mars 1998. Idag är 467 arbetslivsmuseer anslutna till ArbetSam.

ÄndamålArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och
för att se till att det finns en organisation som kan föra deras talan. Samarbetsrådet
är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar
bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I
denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik,
produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt
och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra
historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Handling

- att arbeta för att stärka arbetslivsmuseernas identitet

- att skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna

- att samordna arbetet i gemensamma frågor

- att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet

- att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför
framtidsfrågorna.

Kansliet är beläget i Arbetets museums lokaler i Norrköping

Kontakt: 011-23 17 30 info@arbetsam.com www.arbetsam.com www.facebook.com/ArbetSam