Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Årets Avknoppningsföretag - sex high tech-företag till final

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:44 CET

För sjunde året i rad arrangerar entreprenörsnätverket CONNECT Sverige och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien en tävling för att utse årets bästa företag som knoppats av från landets universitet och högskolor. Av totalt 20 anmälda företag har sex finalister utsetts. De är Carponovum från Malmö, ÅSTC Aerospace, AroCell och ChromoGenics från Uppsala, Xylophane från Göteborg samt Lyyn från Lund. Vinnaren presenteras i vår.

Carponovum AB har utvecklat en ny medicinsk konstruktion som läker tarmen runt hela cirkumferensen utan förträngning. Det minskar tarmläckaget och gör att man slipper stomier och förträngningar i samband med borttagning av bl a i cancer tjocktarmen.

Kontaktperson: Henrik Thorlacius, 070-3455150, henrik.thorlacius@med.lu.se

ÅSTC Aerospace AB utvecklar och marknadsför avancerade mikrosystembaserade produkter och tjänster för rymd, försvar och säkerhetstillämpningar. Företaget tar bl a fram mycket små minnesmoduler, styrsystem och gränssnitt för framtidens satelliter och obemannade farkoster.

Kontaktperson: Theres Gustafsson, 018-560130, theres.gustafsson@aaerospace.com

AroCell AB ska utveckla och kommersialisera innovativa biomarkörer i form av snabbtest för celltillväxt (tumörer och cancer) inom diagnostiska, prognostiska och terapeutiska applikationsområden. Testet utförs som ett enkelt blodprov, där patienten omgående får svaret. Detta spar både tid och pengar för såväl patienter som samhället.
Kontaktperson: Lena Nyberg, 070-5584716, lena.nyberg@arocell.com

ChromoGenics AB utvecklar och ska producera och licensiera elektrokromteknologi till applikationstillverkare inom transport- och byggnadsindustrin. Det ger nya miljöbesparande, komfort- och säkerhetshöjande lösningar. Elektrokromteknologin kan användas till smarta fönster, byggnader, bilar, båtar, tåg, flygplan e t c.

Kontaktperson: Nicolina Engberg, 073-206 03 14, nicolina.engberg@chromogenics.se

Xylophane AB utvecklar en förnybar syrgasbarriär för förpackningar. Produkten hindrar syrgas från att tränga in i förpackningen och är billigare än konkurrerande material. Materialet är baserat på förnybar och biologiskt nedbrytbar råvara vilket gör det miljövänligt och enkelt att återvinna.

Kontaktperson: Lisa Eriksson, 031-772 80 55, lisa.eriksson@xylophane.com

Lyyn AB utvecklar och marknadsför produkter och en teknikplattform baserad på en teknik för siktförbättring i realtid. Det ger framförallt större möjlighet att se färg, rörelse och konturer vid exempelvis dimma, snö, damm, sand, mörker samt under vatten eller i medicinska sammanhang. Tekniken används för ökad säkerhet inom branscher som övervakning, transport, räddningskår, polis och oljeindustri.

Kontaktperson: Andreas Ekengren, 046-286 57 90, andreas.ekengren@lyyn.com

Årets Avknoppningsföretag är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens och CONNECT Sveriges arbete för att stimulera innovationskraft och entreprenörsanda. Tävlingen är öppen för företag som har sin grund inom forskning och utbildning vid en högskola och som kan vara en förebild för entreprenörer, forskare och studenter. Den här gången har 20 företag anmälts till tävlingen. Juryn har nu utsett de företag som nomineras till finalen. En nationell segrare presenteras i vår.- Sverige är en av de mest kunskapsbaserade ekonomierna i världen och vi satsar mycket resurser på forskning och utveckling. För Sveriges konkurrenskraft är det därför viktigt att de framsteg som görs vid våra högskolor kan vidareutvecklas till kommersiellt gångbara produkter och tjänster. Genom att lyfta fram och premiera de goda exemplen vill vi stimulera forskare och studenter att våga exploatera sin forskning och sitt teknikkunnande genom att starta företag, säger Lars Öjefors, juryns ordförande.

För information kontakta:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se
Lars Öjefors, juryns ordförande, 070-8619834
Cammi Hilland, projektledare CONNECT Sverige, 08-791 29 33, 0731-531 339, cammi.hilland@connectsverige.seCONNECT stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Verksamheten drivs i regionala nätverk och syftar till att skapa fler arbetstillfällen i Sverige. CONNECT är ett opolitiskt, privat initiativ utan vinstintresse som i huvudsak finansieras av näringslivet.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft.