CONNECT Sverige

Årets Avknoppningsföretag - sex high tech-företag till final

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:07 CET

För sjunde året i rad arrangerar entreprenörsnätverket CONNECT tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Innovationsbron en tävling för att utse årets bästa företag som knoppats av från landets universitet och högskolor. Av totalt 20 anmälda företag har sex finalister utsetts. De är Carponovum från Malmö, ÅSTC Aerospace, AroCell och ChromoGenics från Uppsala, Xylophane från Göteborg samt Lyyn från Lund. Vinnaren presenteras i vår.

Carponovum AB – I samband med borttagning av cancer i tjocktarmen uppstår ofta tarmläckage med förträngningar som följd. Carponovum har utvecklat en ny teknik som läker tarmen utan att dessa problem uppstår. Detta innebär att resultaten av dessa vanliga operationer kan förbättras avsevärt.

Kontaktperson: Henrik Thorlacius, 070-3455150, henrik.thorlacius@med.lu.se

ÅSTC Aerospace AB utvecklar och marknadsför avancerade mikrosystembaserade produkter och tjänster för rymd-, försvars- och säkerhetstillämpningar. Företaget utvecklar och tillverkar bl a mycket små minnesmoduler för dessa tillämpningar. Detta innebär väsentligt minskade produktionstider och kostnader för styrsystem och gränssnitt för framtidens satelliter och obemannade farkoster.

Kontaktperson: Theres Gustafsson, 018-560130, theres.gustafsson@aaerospace.com

AroCell AB utvecklar och kommersialiserar biomarkörer för snabbtest av celltillväxt (tumörer och cancer) inom diagnostiska, prognostiska och terapeutiska applikationsområden. Testet utförs som ett enkelt blodprov, där patienten omgående får svaret. Detta spar både tid och pengar för såväl patienter som samhället.
Kontaktperson: Lena Nyberg, 070-5584716, lena.nyberg@arocell.com

ChromoGenics AB utvecklar och producerar en genomskinlig EC-folie med varierbar mörkhetsgrad för applikationstillverkare inom transport- och byggnadsindustrin. Det ger nya miljöbesparande, komfort- och säkerhetshöjande lösningar och kan ge stora energivinster. Elektrokromteknologin kan användas till smarta fönster, byggnader, bilar, båtar, tåg, flygplan e t c.

Kontaktperson: Nicolina Engberg, 073-206 03 14, nicolina.engberg@chromogenics.se

Xylophane AB utvecklar en miljövänlig syrebarriär för förpackningar. Produkten hindrar syrgas från att tränga in i förpackningen och är billigare än konkurrerande material. Materialet är baserat på förnybar och biologiskt nedbrytbar råvara vilket gör det miljövänligt och enkelt att återvinna.

Kontaktperson: Lisa Eriksson, 031-772 80 55, lisa.eriksson@xylophane.com

Lyyn AB utvecklar och marknadsför en teknikplattform för siktförbättring. Den ger väsentligt större möjlighet att se färg, rörelse och konturer vid exempelvis dimma, snö, damm, sand, mörker samt under vatten eller i medicinska sammanhang. Tekniken används för ökad säkerhet inom branscher som övervakning, transport, räddningskår, polis och oljeindustri.

Kontaktperson: Andreas Ekengren, 046-286 57 90, andreas.ekengren@lyyn.com

Årets Avknoppningsföretag är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, Innovationsbrons och CONNECT arbete för att stimulera innovationskraft och entreprenörsanda. Tävlingen är öppen för företag som har sin grund inom forskning och utbildning vid en högskola och som kan vara en förebild för entreprenörer, forskare och studenter. Den här gången har 20 företag anmälts till tävlingen. Juryn har nu utsett de företag som nomineras till finalen. En nationell segrare presenteras i vår.- Sverige är en av de mest kunskapsbaserade ekonomierna i världen och vi satsar mycket resurser på forskning och utveckling. För Sveriges konkurrenskraft är det därför viktigt att de framsteg som görs vid våra högskolor kan vidareutvecklas till kommersiellt gångbara produkter och tjänster. Genom att lyfta fram och premiera de goda exemplen vill vi stimulera forskare och studenter att våga exploatera sin forskning och sitt teknikkunnande genom att starta företag, säger Lars Öjefors, juryns ordförande.

För information kontakta:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se
Lars Öjefors, juryns ordförande, 070-8619834
Cammi Hilland, projektledare CONNECT Sverige, 08-791 29 33, 0731-531 339, cammi.hilland@connectsverige.seCONNECT stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Verksamheten drivs i regionala nätverk och syftar till att skapa fler arbetstillfällen i Sverige. CONNECT är ett opolitiskt, privat initiativ utan vinstintresse som i huvudsak finansieras av näringslivet.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft.

Innovationsbron är en statlig och nationell koncern som arbetar med visionen att göra Sverige internationellt ledande inom kommersialisering av forskning och innovation. Innovationsbron är med och skapar framtidens tillväxtföretag genom att hjälpa forskare, innovatörer och entreprenörer att överbrygga de förkommersiella faserna i utvecklingen av en idé eller ett företag.