Exportrådet

Årets bästa exportföretag utnämnda

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 13:47 CEST

Tre svenska företag tilldelas idag priset "Export Hermes" för att de har genomfört en framgångsrik exportlansering. Priset delas ut av Kronprinsessan Victoria på Stora Exportdagen som arrangeras av Exportrådet.

Vinnarna av Export Hermes är Elekta AB, Stockholm, TradeDoubler, Stockholm och HTC Sweden AB, Söderköping.


Juryns motivering lyder:

Elekta har genom avancerad medicinsk forskning i kombination med avancerad teknik och kommersiell uthållighet lyckats skapa en världsunik position inom neurokirurgi.


På fyra år har TradeDoubler blivit Europas ledande leverantör av resultatbaserade marknadsförings- och försäljningslösningar för Internet.


HTC har redan från början satsat på att bli världsledande inom sitt område. Med detta som utgångspunkt har HTC med systemtänkande och kundorientering skapat ett internationellt överlägset system för att slipa sten- och betonggolv.


Prisets bakgrund:

Export Hermes har sedan 1981 årligen delats ut till svenska företag som genomfört en framgångsrik exportlansering. Genom åren har drygt 30 företag fått ta emot priset.

Utmärkelsen delas ut till ett företag som:

Har haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljning under minst 3 år
Exporterat produkter eller tjänster som producerats i Sverige
Exporterat produkter/tjänster på flera marknader, alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på en marknad
Har en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat
Arbetat med en genomtänkt marknadsföringsstrategi

En jury bestående av representanter för Fonden för Exportutveckling och Exportrådet väljer pristagare bland nominerade företag. Nomineringar sker via landets handelskamrar, marknadsföreningar, ALMI Företagspartner och Exportrådet.
Bilder från prisutdelningen kommer att kunna laddas ner härifrån från kl 17.00.
För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom och jurymedlem för Export Hermes, Exportrådet, tel 08-783 8528, 0708- 83 85 28

Carl-Johan Jargenius, Stockholms Handelskammare,

tel 08-555 10036, 070- 560 0109

Peter Ejemyr, Informationsdirektör Elekta, tel 0733-611000

Daniel Nordström, International Director, TradeDoubler

tel 08-40 50 800/801

Sten Jeansson, Sales Manager, HTC Sweden AB, tel 0121-294 00

Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor.