DIK-förbundet

Årets Bibliotek 2003 blir…

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2003 09:00 CEST

Blir det Agnebergsgymnasiets bibliotek i Uddevalla, Malmö Stadsbibliotek eller Universitetsbiblioteket i Luleå? Dessa tre har juryn nominerat och vilket som får utmärkelsen Årets Bibliotek 2003 tillkännages vid prisutdelningen på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg den 25 september.

Agnebergsgymnasiets bibliotek i Uddevalla har under mer än ett decennium varit ett mönster för det goda skolbiblioteket. Genom ett enträget och målmedvetet arbete har dess personal engagerat såväl skolledning, lärare som elever i verksamheten. Biblioteket är ett välförsett informationscentrum som ger elever en utmärkt grund för självständigt sökande efter kunskap - och som även aktivt stimulerar intresset för kvalitetslitteratur liksom för musik och konst.

Malmö Stadsbibliotek är ett modernt bibliotek med stark förankring hos sina besökare. Med nya arbetssätt och ny teknik befinner sig biblioteket i frontlinjen för biblioteksutvecklingen och utgör inspiratör och föredöme för biblioteken i landet. Biblioteket uppmärksammas även internationellt, och tar årligen emot många studiebesök. Samarbete och synlighet är viktigt, där bibliotekets roll i olika delar av samhällsplaneringen finns med som ett naturligt inslag. Biblioteket har en aktiv roll som navigatör i informationssamhället med kursutbud för företag och besökare.

Universitetsbiblioteket i Luleå är en förebild för de många nya högskolebibliotek som etablerats det senaste decenniet, såväl professionellt som arkitektoniskt. Man har målmedvetet byggt upp ett virtuellt elektroniskt bibliotek med hög tillgänglighet. Biblioteket har även med framgång experimenterat med nya organisationsformer som inneburit nära samarbete med datorcentral och andra serviceenheter vid universitetet. Resultatet är ett ytterst vitalt och välanvänt bibliotek.

Juryns består av:
Britt Marie Häggström, DIKs förbundsordförande
Beata Arnborg, författare och redaktör
Inger Davidson, riksdagsledamot utbildningsutskottet
Lisbeth Forslund, bibliotekschef Gävle
Tomas Lidman, riksbibliotekarie
Karin Nörby, chefredaktör DIK-forum