Helsingborgs Lasarett

Årets Bröstsjuksköterska finns i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:30 CEST

Karina Sandström som arbetar på Helsingborgs lasarett får utmärkelsen
”Årets Bröstsjuksköterska 2010”. Hon belönas för sitt engagemang för
kvinnor med bröstcancer.


Utmärkelsen ”Årets Bröstsjuksköterska” delas ut för tredje gången. Syftet är att
uppmärksamma det viktiga arbete som bröstsjuksköterskorna gör. Det är
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, i samarbete med Novartis,
som står bakom utmärkelsen.

– Vi har många duktiga och engagerade bröstsjuksköterskor runt om i landet
som betyder massor för patienterna. Jag är stolt och glad att kunna få vara med
och uppmärksamma ett par av dessa sköterskor som utmärkt sig extra i år,
säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO.

Karina Sandström är sjuksköterska och sektionschef för enheten för
bröstsjukdomar vid Helsingborgs lasarett. Hon är omvårdnadsrepresentant i
Sydsvenska Bröstcancergruppens styrelse och ingår i ledningsgruppen för det
Nationella nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervård. Det är styrelsen
för BRO som beslutar om tilldelningen av priset och de motiverar beslutet:
”För sitt varma engagemang för bröstcancerbehandlade och för att med stor insikt och empati
ständigt sträva efter att omhändertagandet av patienterna ska bli ännu bättre samt för sina
ovärderliga insatser för den lokala bröstcancerföreningen.”


– Det är trots allt ett stimulerande område att arbeta med och det beror på att
det går framåt, i en positiv bemärkelse, säger Karina Sandström. Behandlingar
och vård förbättras ständigt och likaså prognosen för våra patienter. Som
sjuksköterskor är vi med i dessa förändringar, vi kan påverka och är delaktiga i
utvecklingen.

Karina Sandström får årets utmärkelse tillsammans med Maria Sandberg
specialistsköterska vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Prisutdelningen söndag den 14 november samband med BRO:s riksstämma i
Stockholm.

För ytterligare information:
Karina Sandström, Helsingborgs lasarett, 042-406 37 63
Maria Sandberg, Norrlands Universitetssjukhus, 070-233 24 90
Ingrid Kössler, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, 070-643 95 44
Bengtåke Wahlberg, informationschef, Novartis, 0708-89 33 39

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med
33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO har ungefär 11 000
medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata
bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering.
www.bro.org.se

Bröstcancerfonden

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlade kvinnornas egen fond.
Insamlade medel används dels till psykosocialt stöd till kvinnor med
bröstcancer, dels till forskning. Pengarna kommer från gåvor, sponsorer,
försäljning av Rosa Bandet och olika insamlingsaktiviteter. Postgiro 90 05 91-9,
bankgiro 900-5919.
www.brostcancerfonden.se