Sveriges Byggindustrier

Årets Bygglärlingar 2012 reser till Prag

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 17:02 CEST

Bland ca 200 bygglärlingar i södra Skåne har fem st tilldelats stipendiet ”Årets Bygglärling” 2012 av Malmö-Lunds Byggmästareförening. Förutom äran innefattar stipendiet en studieresa till Prag.

Stipendiet är ett led i byggindustrins strävan att stimulera rekryteringen till byggyrken samt för att uppmuntra lärlingarna att på bästa sätt utnyttja lärlingstiden till att bli goda yrkesmän.

Arbetskamrater, arbetsledare, lärare och andra har, bland de lärlingar som avverkat mer än hälften av sin lärotid på 6.800 timmar, föreslagit sina kandidater. Vid valet har egenskaper som yrkeskunnande, ordning, ambition, kamratskap, uppslagsrikedom m.m. varit avgörande.

Stipendiebevisen överlämnades vid en högtidsceremoni i samband med Byggfokus 2012 på Gustav Adolfs torg i Malmö av ordförande i Malmö-Lunds Byggmästareförening Johan Ellerstedt. I sitt tal till lärlingarna kommenterade han att vi står inför en positiv omdaning och effektivisering där yrkeskunskap blir allt viktigare. 

- Genom ert uppträdande har ni varit goda föredömen och visat vad ordet yrkesstolthet kan innebära, sade Johan Ellerstedt, som betonade att branschen alltid kommer att behöva rekrytera duktiga ungdomar för framtidens byggande. Er inställning hjälper oss som bransch att ta vårt ansvar för de ungdomar som går byggutbildningen - ett ansvar som innebär att vi arbetar för att så många som möjligt ska få arbete efter fullföljd utbildning.

Årets Bygglärlingar 2012, från vänster på bifogad bild:

Trälärling Niclas Olsson, Malmö, Team Skåne Bygg AB
Plattsättarlärling Morgan Hurtig, Eslöv, Plattsättningsbolaget i Malmö AB
Golvläggarlärling Erik Waldén, Trelleborg, Golvinteriör AB
Murarlärling Joel Hallgren, Simrishamn, Knut Edstrands Byggnads AB
Anläggarlärling Markus Håkansson, Södra Sandby, Peab Sverige AB
Med på bilden är också Mats Håkansson, chef Sveriges Byggindustrier Malmö

För ytterligare information, kontakta gärna 
Gert Axtelius, utbildningskonsulent, Sveriges Byggindustrier Malmö, tfn 040-352640, gert.axtelius@bygg.org

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org