Novartis Onkologi

Årets cancernyheter med svenska ögon

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 15:50 CEST

Individuell cancervård, som utgår från att varje människa är unik, var temat för den stora cancerkongressen, ASCO, i Florida i juni. Läkemedel med nya verkningssätt och de framtida möjligheterna med cancervaccin var några aktuella områden. I ASCO-rapporten sammanfattar svenska cancerspecialister de viktigaste nyheterna.

ASCO står American Society of Clinical Oncology och är världens största årliga cancerkongress där en mängd nya rön och studier presenteras. Syftet med ASCO-rapporten är att ge svenska läkare och vårdpersonal möjlighet att i sammanfattning ta del av de viktigaste resultaten.

I år uppmärksammas bland annat läkemedel med nya verkningsmekanismer för behandling av lungcancer, malignt melanom och bröstcancer, betydelsen av humant papillomavirus (HPV) för cancer i svalg och munhåla samt utvecklingen av cancervaccin.

En studie inom neuroendokrina tumörer visar att octreotid signifikant förlängde tiden till att tumören fortsatte att växa. Detta innebär sannolikt att de europeiska behandlingsriktlinjerna uppdateras redan i år.

Vidare rapporteras om nya positiva resultat för behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML).

Under kongressen diskuterades också problemet med att ta fram nya läkemedel inom rimlig tid och till rimlig kostnad. Man beräknar att det finns mer än 700 cancerpreparat under utveckling men av dem kommer bara 5-8 procent att nå patienterna.

Årets ASCO-rapport skickas till onkologer, hematologer, kirurger, öron-näsa-halsläkare, urologer och lungläkare samt landets vårdcentraler. Rapporten, som tagits fram med stöd av Novartis, har oberoende sammanställts av elva svenska cancerexperter. Redaktör är professor Kjell Öberg, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj med innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2008 till 41,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,4 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 96 700 anställda. För ytterligare information se www.novartis.se