Centrumutvecklare.se

Årets centrumutvecklare i Almedalen: Talar om behovet av en nationell svensk stadspolitik

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 17:57 CEST

Årets centrumutvecklare i Sverige år 2013, Henrik Olsson vid Kungsbacka Innerstads AB,
talar i Almedalen om betydelsen av att stärka kommunernas centrumutveckling genom en gemensam nationell stadspolitik.

”Jag ser att professionalismen och samverkansarbetet kring utvecklingen av stadskärnor och externa handelsplatser i Sverige är mycket varierande. En gemensam svensk stadspolitik skulle stärka kommunernas centrumutvecklingsarbete”, menar Henrik Olsson

Henrik Olsson kommer att presentera bland annat följande lokala behov:

  • Konkreta och tydliga handelspolicys och turistpolicys
  • Minska de upplevda avstånden mellan boende och handelsområden
  • Förminskning och förtätning av ett flertal stadskärnor
  • Kompetensutveckling om stadens komplexitet bland stadens aktörer

Forum för stadsutveckling arrangeras av Svensk Handel, Centrumutveklare.se, Svenska Stadskärnor och Fastighetsägarna. Förutom Henrik Olsson deltar även bland annat Dag Klackenberg VD Svensk handel, Rinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna och Janna Valik, Generaldirektör Boverket.

Praktisk information
När:  Onsdag 3 juli kl. 10.00-12.30
Var:  Wisby Strand kongresshall i Visby

Kontakt:
Årets centrumutvecklare 2013/Centrumledare i Kungsbacka Innerstads AB
Henrik Olsson - 0707-81 93 00, henrik.olsson@innerstaden.se

Ordförande i Centrumutvecklare.se
Marlene Hassel – 0706-57 52 99, marlene.hassel@solkarnan.se


Centrumutvecklare.se har en ambition att stärka ställningen för centrumutvecklare och skapa förståelse för att allt arbete med centrumutveckling handlar om både strategisk planering, taktiska beslut och operativt utförande – och det är det som det innebär att vara centrumutvecklare.