Dietisternas Riksförbund

Årets dietist sätter fokus på utmaningar och utvecklingsmöjligheter för hälsosamma matvanor och god hälsa – för alla!

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 18:29 CEST

Elin Öhgren hittar ständigt nya arbetssätt och arenor för att inspirera till hälsosamma matvanor. Hennes kreativitet och entreprenörsanda har starkt bidragit till goda matvanor och ökad kunskap om nutrition såväl på arbetsplatser som inom äldreomsorgen i Västerbotten.

– Vi måste prata mer om mat- och näringsfrågor, skapa opinion och visa vikten av att koppla in dietist tidigt i vårdkedjan, menar Elin Öhgren som i dagarna utnämns till Årets dietist.

Elin Öhgren startade Dietistkonsult Norr för ett tiotal år sedan. På konsultbasis erbjuder företaget dietisttjänster till hälsocentraler och företagshälsovård, samt föreläsningar, utbildning, och även matlagning för äldre – i deras hem. Företaget består numera av tre dietister.

– Jag är dietist i själ och hjärta, säger Elin Öhgren, men jag ser också problem, utmaningar och utvecklingsmöjligheter från företagarens perspektiv. Det är viktigt att det man gör syns utåt, och att vi påvisar brister och vad de leder till. Dietistens betydelse blir särskilt tydlig när man visar kostnaderna för nutritionsrelaterade problem som undernäring, felbehandling eller om man inte gör något åt de problem som faktiskt finns.

Mat och näring är frågor som berör. Elin Öhgren hittar ständigt nya vägar att lyfta matens betydelse och bidra med matglädje till en grupp som ofta behöver mer av såväl energi och protein som guldkant på tillvaron. I debattartiklar och med Facebookinitiativet ”Stoppa svälten bland äldre i Västerbotten” har hon byggt upp en plattform för att diskutera undernäringen i äldreomsorgen med alla som berörs – politiker, anhöriga, vårdpersonal och vårdtagare.

Elin Öhgren fokuserar på möjligheterna och är en stor inspirationskälla och förebild för dietistkollegor i hela landet, bland annat genom hennes sätt att samverka med andra aktörer och utveckla dietistens roll och verksamhet. Hon har en förmåga att hitta nya arenor där dietistens arbete ger effekt och nytta. Att främja hälsosamma matvanor på arbetsplatser är ett exempel på arbetsfält med stor potential, som många gånger är förbisett.

Mat och näring för att främja hälsa och lindra sjukdom behöver lyftas i olika sammanhang, inte minst vad gäller kostnadsbesparingar för vården och samhället. Ökad kunskap om betydelsen av näring och matvanor genom hela livet är en viktig grund.

Dietisternas riksförbund gratulerar Årets dietist till priset som delas ut vid årsmötet den 1 april.

Pressmeddelandet samt foto på Elin Öhgren finns som nedladdningsbart dokument.