RISE Research Institutes of Sweden AB

Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 10:19 CET

Livsmedelsbutiker har en hög energianvändning främst på grund av att de har många kylar och frysar, som kan stå för 50 procent av energianvändningen. Generellt sätt är det dock möjligt för en livsmedelsbutik att minska sin energianvändning med 30 procent genom kloka energiåtgärder. För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanserades en specialgjord webbutbildning för just denna grupp under 2014. Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 och nu har vinnaren korats!

Vinnaren i tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 är butiken ICA Nära Stöde med 15 anställda i Sundsvalls kommun. Prisutdelning kommer att ske den 10 december.

På frågan om varför just butiken ICA Nära Stöde vunnit tävlingen svarar butikschefen Mikael Norrbom:
‒ I butiken har vi gjort många åtgärder som sänker själva butikens elanvändning. Tidigare hade vi 600 000 kr i kostnader på ett år. Alla dessa åtgärder har gjort att vi nu är nere i cirka 300 000 kr per år, så vi har nästan halverat kostnaderna.

Den största åtgärden som den vinnande butiken har gjort är byta ut ventilationen. En stor investering, men ventilationsanläggningen har också gett mycket besparingar så på sikt har butiken igen investeringen.

I vinnarbutiken har alla diskar dörrar och det finns lock på alla kylar och frysar. Detta har gjort att butiken har kunnat trimma in avfrostningen och även minskat på uppvärmningsbehovet. Tidigare avfrostades det fyra gånger per dygn och nu avfrostas det bara en gång varannan vecka.

Butiken har också bytt till LED-belysning i alla frysar och kylar, och där LED-belysning inte passar har man bytt till energieffektiva T5-lysrör med driftdon istället för de gamla T8-lysrören. All utomhusbelysning i skyltar och ramper är också utbytt från lysrör till LED.

Man har också använt sig av flera enkla lösningar såsom rörelseavkännare på viss belysning, minskat nattbelysningen i butiken, minskat antalet så kallade drickakylar och bytt ut de gamla mot mer moderna drickakylar (som inte drar så mycket på nätterna).

På frågan om man har något extra bra tips till andra livsmedelsbutiker som vill arbeta med sin energianvändning så tipsar butikschefen Mikael Norrbom:
‒ Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylvarusortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken. Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller lej en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara!

Webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken” och tävlingen ”Årets energiklokaste livsmedelsbutik” är framtagen av Energikontoret Region Örebro län, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt BeLivs Innovationskluster med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.
Webbutbildningen finns på BeLivs webbplats, http://belivs.se/utbildning.

För mer information, kontakta
Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, e-post: ulla.lindberg@sp.se

Päivi Lehtikangas, utvecklingsledare, Region Örebro län Energikontoret, telefon: 019-602 63 23, e-post: paivi.lehtikangas@regionorebrolan.se

Mer information

Specialgjord och kostnadsfri webbutbildning

Webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken” är specialgjord för att stötta butikschefer och butikspersonal i arbetet med att minska energianvändningen i deras butik. Webbutbildningen finns på BeLivs webbplats, http://belivs.se/utbildning.

Kostnadsfritt och oberoende bollplank

Som stöd och bollplank för de livsmedelsbutiker som vill jobba med sin energianvändning finns landets kommunala energi- och klimatrådgivare. De ger oberoende och kostnadsfria råd till både hushåll och företag, till exempel livsmedelsbutiker, och finns i landets alla kommuner. Förteckning med kontaktuppgifter till alla rådgivare på Energimyndighetens webbplats: https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/hitta-din-kommunala-energi--och-klimatradgivare/.

BeLivs Innovationskluster

Sedan december 2011 drivs BeLivs, Beställargrupp för livsmedelslokaler. Det är ett flerårigt projekt där en rad olika företag i livsmedelsbranschen deltar. Alla är välkomna att söka projekt tillsammans med oss. Bakom satsningen står Energimyndigheten.

Syftet är att minska elanvändningen i landets butiker och livsmedelslokaler samt öka beställarkompetensen för branschen. BeLivs är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler. Butiker, bensinstationer, livsmedelsbutiker – likväl som storkök och snabbmatsrestauranger – ryms inom området. Inom BeLivs studerar man bl a nya lösningar och utvärderar hur effektiva de kan vara. Läs mer på www.belivs.se.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se