Sundsvalls kommun

​Årets energiklokaste livsmedelsbutik ligger i Stöde

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 07:30 CET

Livsmedelsbutiker har en hög energianvändning främst på grund av att de har många kylar och frysar, som kan stå för 50 procent av energianvändningen. Generellt är det dock möjligt för en livsmedelsbutik att minska sin energianvändning med 30 procent genom kloka energiåtgärder. En butik som gjort sin hemläxa för att sänka energikostnaderna är ICA Nära Stöde, som korats till årets energiklokaste livsmedelsbutik

För att utbilda livsmedelsbutiker hur man kan spara energi lanserades en specialgjord webbutbildning för just denna grupp under 2014. Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 och nu har alltså vinnaren korats. Prisutdelning kommer att ske den 10 december.

På frågan om varför just butiken ICA Nära Stöde vunnit tävlingen svarar butikschefen Mikael Norrbom:

‒ I butiken har vi gjort många åtgärder som sänker själva butikens elförbrukning. Tidigare hade vi 600 000 kr i kostnader för elförbrukningen på ett år. Alla dessa åtgärder har gjort att vi nu är nere i cirka 300 000 kr per år, så vi har nästan halverat kostnaderna.

Den största åtgärden som den vinnande butiken har gjort är byta ut ventilationen. En stor investering, men ventilationsanläggningen har också gett mycket besparingar så på sikt har butiken igen investeringen.

I vinnarbutiken har alla diskar dörrar och det finns lock på alla kylar och frysar. Detta har gjort att butiken har kunnat trimma in avfrostningen och även minskat på uppvärmningsbehovet. Tidigare avfrostades det fyra gånger per dygn och nu avfrostas det bara en gång varannan vecka.

Butiken har också bytt till LED-belysning i alla frysar och kylar, och där LED-belysning inte passar har man bytt till energieffektiva T5-lysrör med driftdon istället för de gamla T8-lysrören. All utomhusbelysning i skyltar och ramper är också utbytt från lysrör till LED.

Man har också använt sig av flera enkla lösningar såsom rörelseavkännare på viss belysning, minskat nattbelysningen i butiken, minskat antalet så kallade drickakylar och bytt ut de gamla mot mer moderna sådana, som inte drar så mycket på nätterna.

På frågan om man har något extra bra tips till andra livsmedelsbutiker som vill arbeta med sin energianvändning så tipsar butikschefen Mikael Norrbom:

‒ Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylvarusortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken. Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller anlita en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara!

Webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken” och tävlingen ”Årets energiklokaste livsmedelsbutik” är framtagen av Energikontoret Region Örebro län, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt BeLivs Innovationskluster med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.
Webbutbildningen finns på BeLivs webbplats,
http://belivs.se/utbildning.

Sundsvalls kommuns Energi- och klimatrådgivare arbetar med att hjälpa företag och privatpersoner till ett mer klimatsmart tänkande.

För mer information, kontakta

  • Ulla Lindberg, koordinator för BeLivs, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, e-post: ulla.lindberg@sp.se
  • Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare Sundsvalls kommun,
    telefon: 060-19 12 77