Finansplats Stockholm

Årets Finansmarknadsdag: Hur skapar vi en finansmarknad i världsklass?

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 07:05 CET

Finansmarknadsdagen är årets stora sammankomst för landets ledande företrädare inom finanssektorn. Finansmarknadsminister Mats Odell presenterar regeringens vision om att stärka Stockholms som finansplats och möter finansmarknadens viktigaste aktörer. Under en halvdag hos Stockholms Handelskammare diskuteras hur Stockholm kan bli en finansmarknadsstad i världsklass.

Under Finansmarknadsdagen presenteras också en undersökning av hur politiker och journalister ser på Stockholm som finansplats. Under tidigare finansmarknadsdagar har flera företrädare lyft fram politisk ovilja och negativ politisk syn som ett hinder för utvecklingen av Finansplats Stockholm.

Tid: den 7 februari kl. 9.00-13.00

Plats: Handelskammarhuset, Västra Trädgårdsgatan 9


Program i översikt:

VÄLKOMMEN TILL FINANSMARKNADSDAGEN
Peter Egardt, VD Stockholms Handelskammare

POLITIKER, JOURNALISTER OCH FINANSMARKNADEN
Finansplats Stockholm presenterar en undersökning bland riksdagsmän och journalister om inställningen till finansmarknaden.
Agneta Elvestedt, Prospera

FINANSPLATS STOCKHOLM - FRAMGÅNGSFAKTORER
Ett internationellt konkurrenskraftigt regelverk
Ulla Lundquist, VD Bankföreningen

Forskning och utbildning i världsklass
Annika Lundius, VD Försäkringsförbundet

Ett attraktivt skattesystem
Pia Nilsson, VD Fondbolagens förening

HUR SKAPAR VI EN FINANSMARKNAD I VÄRLDSKLASS
I SVERIGE?
Mats Odell, Finansmarknadsminister

HUR GÖR VI STOCKHOLM TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT
FINANSIELLT CENTRUM?
Magnus Böcker, VD OMX
Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden, Ordförande Finansmarknadsrådet
Torbjörn Magnusson, VD IF
Mats Odell, Finansmarknadsminister
Kristina Axén Olin, Finansborgarråd i Stockholm
Carl Eric Stålberg, Ordförande Swedbank

MODERATOR: Ulf Wickbom

Om Finansmarknadsdagen
Finansmarknadsdagen är ett årligt arrangemang inom ramen för samarbetsprojektet Finansplats Stockholm. Bakom Finansplats Stockholm står BAO, FAO, OMX, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Finansförbundet, Stockholms Handelskammare, Stockholm Business Region och NCSD.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se