Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Årets förebyggare utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2014 09:00 CET

Norrtälje är Årets förebyggande kommun, Tobaksbarn är Årets förebyggande insats och Tommy Moberg är Årets förebyggare. Det blev klart under konferensen CAN-dagen i Stockholm den 6 november.

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter. I år går priset till Norrtälje som förutom att uppfylla de hårda krav som ställs i nomineringsförfarandet bedriver ett brett trygghetsarbete. Baserat på statistiskt underlag och lokala handlingsplaner arbetar man i kommunen resultatinriktat med fem målområden,Det breda anslaget och att man arbetar både ambitiöst och kunskapsbaserat imponerade på juryn.

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2014 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp. Årets pris går till Tobaksbarn som bedrivs av A Non Smoking Generation och Sida. Genom att konceptet nått och involverat så många unga är juryn övertygad om att insatsen bidragit till att öka ungas medvetenhet om problematiken kring tobaksodling och därigenom också kan bidra till att unga tar avstånd från tobak.

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagare i denna kategori avgjordes genom SMS-röstning. Tommy Moberg, Göteborg, röstades fram till vinnare och Lotta Hjalmarsson Österholm, Motala och Robert Åkesson, Stockholm, fick ta emot diplom. 

"Sportfront mot droger, våld och rasism" tilldelades ett diplom för sitt förebyggande och främjande arbete.

Detta är fjärde året som CAN:s pris för alkohol- och drogförebyggande arbete delas ut. Nomineringsperioden har pågått den 15 augusti – 30 september 2014. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Stockholms län, SLAN och Karlskoga/Degerfors kommuner har röstat fram kandidater och vinnare bland de nominerade.


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.