Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Årets förebyggare utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 22:00 CET

Västerås är Årets förebyggande kommun, Tjejzonen Årets ideella organisation, Matfestivalen i Skövde Årets förebyggande insats och Maria Kero vid Luleå tekniska universitet är Årets förebyggare. Det blev klart under galamiddagen vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 16 november.

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter.

  • Vinnare: Västerås stad, kontaktperson: Åsa Sundgren Häggberg, 021-392932
  • Diplom: Håbo kommun, kontaktpersson: Charlotta Bjälkebring Carlsson, 0171-52871

Årets ideella organisation
Priset tilldelas en organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt bedrivit ANDT-förebyggande arbete. 

  • Vinnare: Tjejzonen, kontaktperson: Lotta Zetterqvist, 08-52247840
  • Diplom: Upplands Väsby-Bredden Rotaryklubb, kontaktperson: Ulf Ahldén, 0708-965721

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2011 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp.

  • Vinnare: Matfestivalens ungdomssatsning, Skövde kommun, kontaktperson: Pirjo Svegreus, 0730-83 99 99
  • Diplom: "Jag brinner", Gävle kommun, kontahtperson: Johnny Gustafsson, 070-4140895 
  • Diplom: Klubb Sobeer, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), kontaktperson: Alva Lindenbaum, 0704-330106

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagare i denna kategori avgjordes genom SMS-röstning. 

  • Vinnare: Maria Kero vid Luleå tekniska universitet, 0706-669168
  • Diplom: Begonia Randhav och Michaela Pettersson, elever vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta, 0736-176671 och 0733-324720 
  • Diplom: Håkan Fransson, samordnare i Öckerö kommun, 0706-901514 

Nomineringsperioden har pågått den 1 september-1 oktober 2011. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms stad och Sveriges kommuner och landstting (SKL) har röstat fram de nominerade bland inkomna bidrag. Priset -- förutom äran - är konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm. Priset i kategorin Årets förebyggande kommun är ett vandringspris. Läs mer om konferensen och prisutdelningen på www.forebygg.nu.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.