Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Årets förebyggare utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:00 CEST

Örebro är Årets förebyggande kommun, Smart Ungdom Årets ideella organisation, Trygghetsarbetet vid Grebo skola Årets förebyggande insats och Thomas Berggren vid Ale kommun är Årets förebyggare. Det blev klart under middagen vid konferensen DrogFokus i Norrköping den 25 oktober.

Årets förebyggande kommun
Priset tilldelas en kommun som har skapat förutsättningar för långsiktigt arbete samt utvärderar sina aktiviteter.

Årets ideella organisation
Priset tilldelas en organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt bedrivit ANDT-förebyggande arbete. 

Årets förebyggande insats
Priset går till en insats som bedrivits helt eller delvis under 2012 och som fått genomslag i en förutbestämd målgrupp.

Årets förebyggare
Priset tilldelas en person som tagit initiativ till, inspirerat, implementerat eller förvaltat ett drogförebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Pristagare i denna kategori avgjordes genom SMS-röstning. 

  • Vinnare: Thomas Berggren, Ale
  • Diplom: Anna Södergren, Åtvidaberg
  • Diplom: Göran Lundström, Söderköping
  • Diplom: Priscilla Nicole Lopez, Stockholm

Nomineringsperioden har pågått den 15 augusti – 23 september 2012. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Östergötland, SLAN och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har röstat fram  kandidater bland de nominerade. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.