Finansinspektionen

Årets första kvartal lönsamt för hushållen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 14:07 CEST

Första kvartalet 2004 innebär en fortsatt finansiell förbättring för hushållen som får se värdet på sina tillgångar öka med 61 miljarder kronor. Det visar ny statistik från Finansinspektionen som publiceras idag.

Sedan bottennoteringen tredje kvartalet 2002 har hushållens sparkapital på bankkonton, i fonder, aktier och försäkringar ökat med över 15 procent eller drygt 320 miljarder kronor. Återhämtningen på börsen spelar en vik­tig roll.

Under samma period ökade skulderna med 162 miljarder kronor. Relatio­nen mellan finansiella tillgångar och skulder ligger dock stabilt på en nivå runt 62 procent.

Under första kvartalet 2004 nysparade hushållen totalt 20,4 miljarder kro­nor, vilket är i nivå med kvartalsgenomsnittet för 2003. Sparandet är i för­sta hand i olika försäkringsprodukter och 13,6 miljarder kronor placerades i denna sparform. Banksparande som låg i topp under 2003 ökar inte i samma takt som tidigare. Under första kvartalet nysparade hushållen 9,7 miljarder kronor på banken.

Läs Sparbarometern på www.fi.se

Sarah Hegardt Grant,
informatör
Tel 08-787 8041,
070 267 8041

Hans Bäckström,
analytiker
Tel 08-787 8080
070-215 2635