Länsstyrelsen i Kronobergs län

Årets första naturvårdsbränning i Kronobergs län är genomförd i naturreservatet Storasjöområdet i Uppvidinge kommun

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 13:46 CEST

Länsstyrelsen i Kronoberg genomförde sin första bränning för i år i naturreservatet Storasjöområdet. Under dagen brändes ungefär 20 hektar barrblandskog där målsättningen var att få bort merparten av granen och skapa en öppnare tallskog där framförallt tall och asp har goda förutsättningar att föryngras. Bränningen genomfördes som en skötselåtgärd i naturreservatet med syfte att skapa livsmiljöer för den mångfald av djur, svampar och växter som är beroende av att det brinner i skogen.

Naturvårdsbränningen genomfördes under rådande eldningsförbud i länet varför räddningstjänsten medgav ett undantag. De ansåg att de lokala förutsättningarna i området tillät att en säker naturvårdsbränning kunde genomföras.

Bränningen gick som planerat och idag pågår eftersläckningsarbetet och området kommer att efterbevakas tills dess att brännan varit rökfri i tre dagar.

Den planerade bränningen i Singelstorps fly imorgon kommer inte att genomföras. -Istället fokuserar vi på att säkerställa det brända området och påbörjar informationsarbetet inför kommande bränningar under sommaren, säger Emil Persson naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

För ytterligare information
Emil Persson, Miljövårdsenheten
Telefon: 010-223 73 60
E-post: Emil.Persson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se