Paper Province

ÅRETS FÖRSTA NYHETSBREV, W1003, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 15:44 CET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Square arrangerade idékläckarmöte

Energy Square inledde året med att arrangera ett idékläckarmöte för energiansvariga inom klustrets medlemsföretag. Uppslutningen var mycket god och diskussionerna gick varma. Efter en inledande information av Energy Square och Energikontor Värmland delades deltagarna in i mindre grupper för att diskutera olika frågeställningar under rubrikerna:

  • Klimatneutral
  • Energieffektivisering
  • Hemsidan:  www.energysquare.se 
  • Samverkan
  • Kommersialisering

Konsultchecken, som beskrevs närmare i förra nyhetsbrevet, har redan visat sig vara till nytta för medlemsföretagen. Två företag har redan fått finansiering och fler är på väg in med sina ansökningar. Idag har 25% av medlen delats ut och begränsningsregel är borttagen fram till 2010-06-30.

Vill Ni veta mer om konsultcheck eller idékläckarmötet är Ni välkommen att kontakta oss: info@energysquare.se

www.energysquare.se


Kurser från The Pa
per Province KOMPETENSCENTRUM:

►  Effectivt ledarskap – Steg 1  (Öppen kurs)

      Grundläggande program.

 

Målgrupp: Till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av
chefs- och ledarskap.

 

Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna:

● Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet

● Ha ökat insikten om sig själv

● Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra

● Ha fått ett utökat nätverk

 

Omfattning: 3 + 3 dagar

Kursdatum: 2 – 4 februari, 2010 och 15 – 17 mars, 2010

Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf

Kursledare: Leif Helgman

Anmälan och ytterligare information: Kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM,

Tel. 054 – 24 04 64 eller per e-mail: c.falck@paperprovince.com

► Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och/eller brandvakter.

Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl. försäkringsbolagens krav.
Kursdatum: 29/1-2010
Plats: Räddningstjänsten i Karlstad.
Övrigt: För pris och anmälan, kontakta KOMPETENSCENTRUM tfn 054-24 04 64.

 

Välkommen till frukostmöte torsdag 21 januari arrangerat av Compare och The Paper Province med BAM54® som värdar

Tema: Sociala medier - Nytta eller nöje! ”Är det något för oss?” 

Om ni i dagsläget är osäkra på ifall ni ska använda er av sociala media eller inte är det ändå betydelsefullt att försöka hänga med i hur området utvecklas och se vad som händer. Hastigheten på utvecklingen av det sociala media - tåget går fort och är man inte uppdaterad på vad som händer finns risk att man inte hinner ifatt när man väl vill åka med. Om era konkurrenter inte redan är med på tåget så är sannolikhe­ten stor att de är det i morgon.

Är det bara en fluga eller framtiden?

Framväxten av sociala media har förändrat hur Internet används och hur man söker information. Vi kan också konstatera att sociala media har förändrat hur vi ser på världen. Idag påverkar det hela samhället, alltifrån journalistik och nyhetsrapporte­ring till politik och kommunikation.

De snabbaste nyheterna får vi via sociala media, inte via de traditionella nyhets­kanalerna. T ex när flygplanet kraschade i Hudsonfloden i New York visste halva världen vad som hade hänt genom Twitter och Facebook. Långt innan rapporter om olyckan dök upp på CNN.

Föreläsare: Mikael Dahlgren, varumärkesstrateg på BAM54®

Datum & tid: Torsdag 21 januari kl. 07.30– 09.00

Plats: BAM54®s lokaler på Hybelejens gata 2, Karlstad (Sockerslottet)

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast tisdag
19 januari.
 Antal platser är begränsat så först till kvarn gäller!

 

Somas satsar på Business Intelligence

Ventiltillverkaren Somas synliggör viktiga nyckeltal för sina anställda, i realtid, via en ny beslutsstödslösning som införts på företagets intranät. Lösningen, som tagits fram av IT-konsultföretaget Sogeti, hanterar rapportering kring både ekonomi, försäljning, leverans, produktion och lager. Somas står nu starkt rustade när marknaden vänder.

Business Intelligence-lösningar (beslutstöd) blir ett allt vanligare inslag i IT-floran inom företag och organisationer, oavsett storlek. Ventiltillverkaren Somas, ett expansivt företag med över 60 år i branschen och leverans över hela världen, har just investerat i en beslutstödslösning. Efter att tidigare ha samlat in data och tagit fram rapporter manuellt varje månad, eliminerar man nu den manuella hanteringen, säkerställer datakvalitet, får åtkomst till information i realtid, minskar mailskörden och sprider affärskritisk information till alla anställda.

Den nya Business Intelligence-lösningen synliggör bland annat ekonomisk rapportering (utfall-budget) vilket innebär att det inte längre bara är ledningen som har tillgång till viktiga nyckeltal. Resultatavvikelser monitoreras i realtid vilket ger viktig information tidigt och gör att företaget kan vara flexibelt och snabbt anpassa sig efter marknadens både positiva och negativa svängningar.

Via lösningen har också Somas full kontroll över tre viktiga nyckeltal – leveranssäkerhet, produktion och lager. Konkret innebär detta att företaget har ständig översyn över sina nyckeltal KPI:er (Key Performance Indicators) och kan förstärka servicen till sina kunder. Det grundläggande datat för samtliga rapporter hämtas från Somas affärssystem och resultatet synliggörs på Somas nya intranät, även det framtaget i samarbete med Sogetis Karlstadkontor.

– Nu kan vi i än högre grad lita på den information vi får ut och fatta viktiga och snabba beslut på rätt grunder. Att göra affärskritisk information tillgänglig i realtid till alla medarbetare ökar vår konkurrenskraft och produktivitet. Det här är en viktig investering för oss som är ett mycket expansivt företag med en offensiv strategi att bredda oss till allt fler kundsegment, säger Jan-Åke Lind, IT-ansvarig på Somas.

– Att investera i Business Intelligence hjälper företag och organisationer att snabbare anpassa sig till nya förutsättningar och att ha hög fart ut ur lågkonjunkturen. Det bästa med Business Intelligence är att man snabbt kan ha en lösning på plats och successivt bygga in fler mätbara nyckeltal. Många har dessutom redan grunden tack vare tidigare gjorda investeringar, utan att man vet om det, säger Magnus Ericsson, Business Intelligence-ansvarig på Sogeti i Karlstad.

Sogeti har en bred och lång erfarenhet av Business Intelligence och har i dagsläget cirka 140 konsulter inom området i Sverige. Företaget har bland annat vunnit Microsoft .Net Awards för bästa Business Intelligence-lösning och har två nationella Sogeti Business Intelligence Center som servar kunder över hela landet.

För mer information besök: www.sogeti.se/bi  eller www.sogeti.se/bikickstart 
För mer information kontakta:
Jan-Åke Lind, IT-ansvarig, Somas, 0553-691 708, jan-ake.lind@somas.se 
Magnus Ericsson, Business Intelligence-ansvarig, Sogeti Karlstad, 073-398 32 45,

magnus.ericsson@sogeti.se  
Therese Sinter, kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti, 070-361 46 21, therese.sinter@sogeti.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Billerud och Rottneros 2009 års börsraketer

Billerudaktien steg 255 procent under 2009, och Rottnerosaktien klättrade 171 procent. Bland förlorarna på börsen finns Stora Enso, som tappade cirka 18 procent under året, och Norske Skog, som föll hela 34 procent.

Börsåret 2009 präglades till stor del av återhämtning, men i den glesa skaran förlorare på börsen återfinns skogsaktier som Norske Skog, Stora Enso, UPM och Holmen.

Flera av de börsnoterade nordiska skogsbolagen har återhämtat sig under 2009. Billerud toppar med en aktieuppgång på 255 procent, följt av Rottneros, vars aktie steg med 171 procent jämfört med årsskiftet 2008-09.

Även SCA-aktien har utvecklats positivt under det gångna året. Vid förra årsskiftet kostade SCAs B-aktie runt 70 kronor, vid detta årsskifte handlades aktien strax under hundralappen.

Men åtskilliga skogsaktier står och stampar, exempelvis UPM-aktien, som inte utvecklats positivt under 2009. Både M-real och Ahlstrom har gått bättre än UPM på Helsingforsbörsen, medan Stora Enso hör till förlorarna både i Stockholm och Helsingfors.

Stora Enso tappade cirka 18 procent under 2009, betydligt mer än Holmen, vars A-aktie föll fem procent under året.

Den stora förloraren bland de nordiska skogsaktierna är Norske Skog. Aktien har fallit som en sten på Oslobörsen under det gångna året, minus 34 procent.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Två nya ansikten på Sogeti i Karlstad!

På Sogeti i Karlstad är det högtryck och vi är idag cirka 50 duktiga konsulter med expertkunskaper kring din IT-verksamhet.Två av våra senaste nytillskott är - Liselotte örtlund, Systemutvecklare och Timo Palnén, Arkitekt/Designer. Ta chansen att arbeta tillsammans med våra IT-ess du med!

I Karlstad finns vårt nationella Sogeti Center of Microsoft Excellence. Vi söker kontinuerligt erfarna konsulter till vår verksamhet. Har du jobbat i några år och vill bli bäst inom ditt område? Då är Sogeti Karlstad det självklara valet!

Just nu söker vi dig som är expert inom:
• Integration
• Business Intelligence
• Arkitektur • Microsoft-utveckling
• Projektledning • Web Content Management

Vill du veta mer om jobben eller våra tjänster, ta kontakt med Bengt Löwenhamn, 070-649 93 15.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Ny order för UMV i Indien

UMV Coating Systems AB, ett

dotterbolag inom Svenska Mattson-gruppen, har tecknat en order om att leverera ett ombyggnadsprojekt till Saraswati Udyog India Limited.

Bilden visar Mr Anandan (till vänster), brukets ägare, och Mr Ericsson (till höger), Senior Sales Manager hos UMV, när kontraktet tecknades. Bruket är lokaliserat i Tamilnadu, Indien.

Ombyggnaden omfattar en ny ABCTM Coater inklusive det nya bestrykningselementet INVO® Tip. Leveransen och installationen är planerad till mitten av 2010.

Bruket tillverkar Coated White Duplex Board från 100% returfiber, som är importerad. Ytvikten på kartongen varierar från 230 – 450 gsm. Denna ombyggnad är en del av en större investering och modernisering av hela kartong bruket.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Törnefalk Svanqvist, President UMV Coating Systems AB, tel. 0522 - 98 000, Direkt 0522 - 98 330 Mobile 0706 17 76 64 eller Harald Ericsson, Senior Sales Manager, tel. 0522 - 98 000

 

PROMT har erhållit en viktig order i en ny bransch - PROMT tar steget in i livsmedelsbranschen

Med stark konkurrens av såväl utländska som svenska företag, var det ingenjörsföretaget PROMT som vann Barilla Wasabröds gillande – och därmed en stororder värd sju miljoner kronor. PROMT bryter med detta uppdrag helt ny mark då det är första gången de gör uppdrag inom livsmedelbranschen.

För allmänheten är PROMT kanske mest känt för att vara ett teknikkonsultföretag som flyttar stora fabriker från en plats till en annan med allt vad det innebär av dokumentering, nedmontering, packning, frakt och återuppbyggnad på den nya destinationen. Att PROMTs kompetens är bredare än så får PROMT verkligen chansen att visa när man nu ska leverera en komplett transportlinje åt Barilla Wasabröd.
– Vi står själva för projektledning, konstruktion, inköp, utcheckning och idrifttagning och levererar alla maskinerna som hör till – exempelvis förkross, kvarn, lagringssilo, rörsystem, styrsystem, kabel och fältinstrument. PROMT är generalentreprenör och vi anlitar i vår tur ett 20-tal företag vid inköp av utrustning och tjänster, berättar Anders Gustafsson, vd.
Leverans av transortlinjen kommer att ske under senare delen av våren 2010.
Ordern är strategiskt och marknadsmässigt mycket viktig enligt PROMT.s VD Anders Gustafsson. PROMT har hitintills haft sin största kundkrets inom sektorn massa och papper men med den senaste lågkonjunkturen har den branschen dragit ner på investeringarna och det är därför bra för PROMT att få ytterligare en bransch att leverera projekt till.
PROMT tycker att det är spännande och utmanande att ge sig in i livsmedelsbranschen som har sina speciella lagar och regler att rätta sig efter och naturligtvis måste vi i vår tur rätta oss efter de lagar och regler som finns.
PROMT.s stora kunnande att hantera helhetsprojekt med både konstruktion och leverans av maskiner inom olika branscher och länder kommer nu till användning, denna typ av projekt är något som PROMT behärskar och har stor erfarenhet av och var en av anledningarna till att PROMT erhöll denna order.
PROMT International AB

Vid frågor kontakta: Projektledare Bo Garbe 054-241 00 03 eller V.D Anders Gustafsson 054-241 00 02

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Skogsindustrin bra på hållbarhetsredovisning

Massa- och pappersindustrin i Sverige ligger långt framme vad gäller hållbarhetsredovisning. Det framgår av konsultföretaget Deloittes årliga genomgång.

Massa- och pappersindustrin är bäst på att informera om miljöpåverkan, etik och socialt ansvar, enligt Deloittes granskning. Stora Enso är ett av de enskilda bolag som placerar sig allra bäst vad gäller hållbarhetsredovisning.

Tillsammans med Astra Zeneca, SAS och Trelleborg toppar Stora Enso Deloittes ranking av de större börsbolagens hållbarhetsredovisning.

Deloitte har sedan början av 1990-talet årligen granskat hållbarhetsredovisningen i det svenska näringslivet. 

Läs mer på: www.paperprovince.com


Sunila massabruk startat

2010-01-14

Stora Ensos massabruk Sunila i södra Finland har startats på nytt. Efter temporär stängning förra året och beslut om definitiv nedläggning kunde bruket återstartas efter årsskiftet.

Det var i slutet av november förra året, som Stora Enso oväntat meddelade, att man planerade återstart av Sunila massabruk strax utanför Kotka i Finland i början av 2010. Och nu är bruket åter igång efter att ha stått stilla sedan april 2009.

Framtiden för bruket är dock inte säkrat i och med återstarten. Stora Enso avser att under våren studera förutsättningarna för fortsatt lönsam produktion vid bruket, inklusive frågor som tillgång till massaved till rimliga priser.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Hårdbelastat elnät tvingade Stora Enso stoppa massaproduktionen

2010-01-13

Stora Enso tvingades stänga en tredjedel av sin produktion i Sverige under en timme på tisdagsmorgonen. Detta till följd av problem med elförsörjningen i det svenska stamnätet.

 

För att avlasta elnätets huvudvägar, det så kallade stamnätet, tvingades Stora Enso stänga ungefär en tredjedel av sin sammanlagda industriproduktion i Sverige under en timme. Det är mycket ovanligt att Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska stamnätet, ber industriföretag att släcka ned delar av sin verksamhet. Tisdagens besked kom som en överraskning för Stora Enso.

- Det är unikt, det är första gången någonsin som de aktiverar oss under vintertid, säger Anders Heldemar, energiansvarig på Stora Enso till Sydsvenska Dagbladet. Det är lite överraskande, jag trodde att kylan hade gett med sig och att elförbrukningen minskat.

210 megawatt behövde frigöras, vilket är ungefär en tredjedel av den el Stora Enso normalt förbrukar, rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Lösningen blev att stoppa delar av massaproduktion under en timme.

Stora Enso är ett av flera storföretag, som har avtal med Svenska Kraftnät om att kunna stänga delar av verksamheten, om det behövs för att stabilisera elnätet. I gengäld får företagen ersättning för utebliven produktion.

Enligt Svenska Kraftnät var Stora Enso det enda företag som tvingades dra ned på produktionen på tisdagen.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Skenande elpris stoppar flera bruk

2010-01-11

Extremt höga energikostnader till följd av den stränga kylan har tvingat några massa- och pappersbruk till tillfälliga produktionsstopp.

När elpriset under fredagsmorgonen klättrade över tio kronor per kilowattimme, stoppade Kvarnsvedens pappersbruk produktionen vid massatillverkningen. En av pappersmaskinerna stängdes också en tid. I stället kunde företaget sälja el på marknaden, rapporterar Dala-Demokraten.

Även från andra håll i landet kommer rapporter om tillfälliga produktionsstopp till följd av extremt höga energipriser. Rottneros bruk i Värmland stoppade exempelvis produktionen under delar av torsdagen och fredagen i förra veckan.

- Det förstår ju vem som helst att om energin plötsligt kostar 25 gånger mer än det normala så blir det ohållbart. Att stänga av en hel produktionslinje är inte en metod som används ofta, snarare som en nödåtgärd när elpriset blir alldeles för högt, säger Olle Dahlin, VD på Rottneros bruk, till Värmlands Folkblad.

- Vi hade under förra veckan produktionsneddragningar på i storleksordningen 10-12 procent, framför allt för Ortviken, som är vår största elförbrukare, uppger SCAs presschef, Pär Altan, för nyhetsbyrån Direkt.

Även Holmen har tvingats till produktionsneddragningar till följd av kombinationen kallt väder och höga elpriser.

- December till februari är den period som det förbrukas mest el i Sverige, säger Olle Dahlin på Rottneros bruk och pekar på det märkliga förhållandet att en stor del av Sveriges kärnkraftproduktion står stilla när den behövs som bäst:

– Jag hoppas för Sveriges skull att vi får ordning på produktionsapparaten för el, tillägger han.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webbsida:  www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69

info@paperprovince.com       www.paperprovince.com

 

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

 

Detta händer inom närmaste framtiden:

►  21 januari – Frukostmöte med BAM54 som värdföretag   
►  29 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  2 – 4 februari, + 15 – 17 mars, 2010 - Effectivt ledarskap – Steg 1 (Öppen kurs)
►  4 februari - Frukostmöte med Visit Karlstad
►  18 februari – Frukostmöte med Pöyry som värdföretag
  4 – 6 maj – Miljömötet för skogsindustrin. Planeringen har startat för programmet till Miljömötet 2010