Naturvetarna

Årets geolog gör Östersjön friskare

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 12:04 CEST

Daniel Conley, professor vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, har utsetts till Årets geolog 2014 av Geosektionen inom Naturvetarna.

Priset på 25 000 kronor får han för sitt hängivna arbete med att förhindra övergödning av sjöar och kustnära marina ekosystem, däribland Östersjön, samt för sin medverkan till utveckling av strategier för att skydda den marina miljön.

Med studier av sjöar och kustnära ekosystem i bland annat Europa och USA i bagaget har han tillämpat de kunskaperna på Östersjön. Han har kämpat emot quick fix-lösningar, som att pumpa ner syre i döda havsbottnar eller att tillsätta kemikalier för att binda fosfor.

Med kunskap om hur de marina systemen fungerar har han stått fast vid sin vetenskapliga övertygelse om att dagens tillstånd för Östersjön har sin källa i människans överutnyttjande av havet. Hans recept för att rädda Östersjön är att minska tillförseln av näringsämnen, som orsakar övergödning.

Daniel Conley är aktiv i den allmänna debatten och påverkar politiker för att få dem att fatta de rätta besluten för Östersjöns framtid. En framgång var att länderna kring Östersjön i oktober 2013 kom överens om en aktionsplan för att minska utsläppen av kväve och fosfor från land och atmosfär.

Dessutom är Daniel Conley, med rötter i Florida, en inspiratör för unga forskare som tar stafettpinnen vidare mot målet att göra Östersjön friskare.

Kontakter:

Daniel Conley, 070-749 43 41

Pia Hansson, ordförande för Geosektionen, 070 271 53 11


Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 31 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.