Naturvetarna

Årets Geolog spårar klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 14:06 CEST

Otto Hermelin har utsetts till Årets Geolog år 2012. Priset på 25 000 kronor får han för sina insatser som folkbildare för geovetenskapen. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset för sextonde gången.

Som docent i geologi vid Stockholms universitet har Otto Hermelin inriktat sig på mikropaleontologi med studier av de minsta fossilerna. Under tjugo år har han forskat på amöbaliknande organismer, så kallade bentiska foraminiferer, i marina områden. Med hjälp av dem kan man spåra klimatförändringar bakåt i tiden.

I dag undervisar Otto Hemelin inom olika grenar av geologin. Hans arbete med att föra ut geologi som ämne till skolor och den stora allmänheten är banbrytande. På ett inspirerande sätt väcker han nyfikenhet om livets och människans utveckling, liksom dramatiken om lavasprutande vulkaner och till synes livlösa öknar. Dinosaurierns herravälde på jorden och bergarternas mångfald missar han inte att berätta om.

 Många studenter har hängt med på Otto Hermelins exkursioner till världens alla hörn för att se, känna och lukta på den historia som geologin vittnar om.

 Priset delas ut vid en cermoni på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala den 8 november. Då visar Årets geolog prov på sin berättarkonst. Även andra forskare ger föreläsningar inom geovetenskapen denna dag.

För mer information:

Christer Åkerman, 070-279 97 96

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.