Workmint AB

Årets hetaste kvinnliga nätentreprenör 2009 lanserar med Daniel Kaplan

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:17 CET

Nytt, helt unikt, koncept förändrar rekryteringsbranschen.
Workmint är en sökplattform och en marknadsplats för företag i bemannings- och rekryteringsbranschen. Workmints databas består av CV-register från flera olika rekryteringsbolag och CV:n registrerade av kandidaterna själva. När ett rekryteringsbolag vid en sökning hittar en lämplig kandidat som inte finns i bolagets egna register så sker en förmedling av kandidaten och dennes CV mellan rekryteringsbolagen. Kandidaten får jobbet, rekryteraren löser sitt uppdrag och rekryteringsbolaget som har förmedlat kandidaten får sin del – alla vinner på det.

– Vid en rekryteringsprocess så träffar rekryteraren ett stort antal kvalificerade kandidater men bara en kan få jobbet. Workmint tillvaratar de kandidater som snubblar på mållinjen vid en rekrytering samtidigt som vi ger den, hitintills väldigt konservativa, rekryteringsbranschen ett nytt sätt att få intäkter på. Säger Boontariga Pipatanangura, VD, Workmint AB.

– Workmint är ett unikt och branschförändrande koncept. Tack vare förmedlingen av kandidater mellan rekryterare så kan rekryterings- och bemanningsbolag skapa nya typer av intäkter på arbete som dem redan gör idag. Säger Daniel Kaplan, Styrelseordförande, Workmint AB

Även för kandidaternas del så kommer Workmint med välkomnande fördelar, här registrerar kandidaterna sitt CV en gång och på ett ställe men blir ändå sökbara för ett stort antal rekryterare. Kandidaterna slipper alltså att finnas med på flera olika tjänster vilket underlättar vid t ex uppdateringar av CV och profil. Modellen är även välkomnad av dem som vill gå vidare i karriären men av olika skäl vill vara anonyma, på Workmint blir kandidaterna alltid kontaktade av en rekryterare innan deras uppgifter lämnas vidare, på så vis blir kandidaterna aldrig exponerade för slutkunden utan deras vetskap.

För ytterligare information om Workmint kontakta:

Boontariga Pipatanangura, VD Workmint, tel: +46 73 546 06 46
E-post: boontariga@workmint.com

Workmint

Workmint är en marknadsplats och en databas för aktörer i rekryteringsbranschen och deras kandidater.

Via Workmint gör rekryterare sina CV:n tillgängliga för andra rekryterare som därmed snabbare och effektivare hittar lämpliga kandidater till sina uppdrag. Workmint det möjligt för rekryterings-, bemannings-, search- och headhunting-bolag att generera ny affärsnytta på outnyttjade CV:n och rekryteringsaktiviteter. Workmint rankar CV:n efter uppdatering, kvalifikationer och framtidsplaner – www.workmint.com.

Boontariga Pipatanangura blev med  Workmint utnämnd till en av årets hetaste entreprenörer 2009 av Internetworld.

Bakom Workmint står bland annat Daniel Kaplan – Grundare till Internetbaserade marknadsplatser som Tradera, Booli och Loanland.

Workmint är en del av Firm Factory Network – www.firmfactory.com.