Mitthem

Årets hyror förhandlade och klara

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 09:17 CET

Nu är hyreshöjningen för 2016 klar. Hyrorna kommer höjas med 0,78 procent från och med 1 april vilket motsvarar 55 kronor för en hyra på 7000 kronor i månaden.

- Vi är glada över ett snabbt avslut där vi lyckats hålla höjningen på en relativt låg nivå, säger Marie Selin, vd Mitthem.

Årets höjning baseras på ökade kostnader för bland annat sophanteringen samt att bolaget fortsatt lägger betydande belopp på underhåll. Med sju av tio lägenheter som är 40 år och äldre finns ett stort behov av fortsatta insatser.

- Vi ser ökningar även på våra taxebundna kostnader men tack vare att vi arbetat aktivt med energieffektiviseringar har kostnaderna totalt sett kunnat hållas på en i stort sett oförändrad nivå där, säger Marie Selin.

De senaste två åren har hyresförhandlingarna dragit ut på tiden och till slut gått vidare till hyresmarknadskommittén. Ett arbetsätt som inte gynnat någon av parterna. Inför årets förhandlingar har arbetsgången varit en annan där konstruktiva diskussioner legat som grund.

- Jag är nöjd med att vi har kunnat lösa det här på hemmaplan och att vi har haft ett positivt förhandlingsklimat, säger Conny Säker, förhandlare Hyresgästföreningen.

- Jag är glad över att vi har haft en nära dialog under hösten som underlättat en ömsesidig förståelse för varandras utgångspunkter, säger Marie Selin.

Det här gäller för de nya hyrorna:

  • Hyran höjs med 0,78 procent från 1 april 2016.
  • Där Mitthem debiterar el behålls det rörliga elpriset till 1 kr/kWh.
  • Där Mitthem debiterar vatten höjs det rörliga kallvattenpriset med 32 öre till 25,32 kr/kbm och för varmvatten med 1 kr till 51 kr/kbm.För en normalförbrukning i en 3:a motsvarar höjningen ca 50 kr/år.
  • Avtalet löper fram till 31 mars 2017.

Kontakt:

Marie Selin, vd Mitthem: 070-654 12 63

Conny Säker, förhandlare Hyresgästföreningen: 070-321 63 63

Med våra drygt 5 700 lägenheter är vi Sundsvalls största hyresvärd - vi strävar även efter att vara Sundsvalls bästa. Därför sätter vi ständigt nya mål för att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med ditt boende hos oss.