Famna

Årets idéburna samhällsförbättrare 2016: Skyddsvärnets utbildningsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:10 CEST

”Årets idéburna samhällsförbättrare” har utdelats till Skyddsvärnets projekt med en yrkesförberedande utbildning för romer som bor i Sverige. ”Utbildningens resultat har överträffat alla förväntningar. Samtliga deltagare har fått fortsatt arbete – det hade ingen väntat sig”, skriver juryn. Priset mottogs av Nilla Helgesson från Skyddsvärnet, på Famnas stora konferens i Falköping.

Pristagaren för Årets idéburna samhällsförbättrare motiveras vidare av juryn med att projektet lett till att ett stort antal människor fått en yrkesförberedande utbildning, som höjer deras personliga livskvalitet och hälsa, och dessutom har deltagarna blivit förebilder för andra. 

”Deras vandring i arbetslivet kommer förhoppningsvis påverka ännu fler i samhället och bidra till att bryta ner de djupa, starka förutfattade uppfattningar om romer boende i Sverige som finns så styvt förankrade i omgivande samhällets attityder. Attityder som vi alla är del av.

En avgörande grundbult i denna framgångsrika yrkesförberedande utbildningsinsats är något som utmärker civilsamhället och är del i civilsamhällets särprägel: att verkligen utgå från de människor man arbetar med och för. Att se till målgruppen, att lyssna på den, att starta i människornas behov och önskemål. Med utgångspunkt och fokus på en grupps egna behov, kan det uppstå dialog, möte, förtroende och därmed göra det möjligt att finna vägar framåt som präglas av lösningar och gemenskap.

Detta projekt har lyckats. Projektet tar tag i ett allvarligt samhällsfenomen, nämligen diskrimineringen av en folkgrupp som är en del av oss. Projektet river murar och visar vägar framåt.
Det finns mätbara resultat, och anmärkningsvärda resultat.

Resultaten har nåtts på relativt kort tid, och de är hållbara över tid, genom att metoden handlar om samarbete och utgår från målgruppens behov.”

”Årets idéburna samhällsförbättrare” är ett nyinstiftat pris som delas ut av Famna. Utmärkelsen ska uppmärksamma något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att öka nyttan för dem vi är till för – våra brukare.

Priset vill uppmärksamma förnyelse och innovation i den idéburna sektorn.

Juryn är sammansatt för att spegla en grundlig kännedom om civilsamhälle och aktuella samhällsfrågor, med insikt och utsikt över utvecklingsbehov, förnyelse, innovation och kvalitet, och består av:

Truls Neubeck, Ställföreträdande Generalsekreterare Famna, Ordförande
Ewa Kardell, Äldreomsorgschef i Haninge Kommun
Jonas Wihlstrand, Socialchef Stockholms Stadsmission
Johanna Adami, Rektor Sophiahemmet Högskola.

Priset är äran, ett diplom och en prissumma på 5000 kronor och delades ut på Famnas stora konferens vid konferensmiddagen 26 oktober i Falköping.

Nilla Helgesson nås på
070-586 13 61
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.