Compare Karlstad

Årets informatörspris i Värmland gick till Sunne kommun

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 13:30 CET

Årets informatörspris i Värmland - Effectivare kommunikation - har tilldelats Sunne kommun för sitt långsiktiga förändringsarbete HUS (Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun) med målen att halvera antalet långtidssjukskrivna och att bli Sveriges mest attraktiva arbetsplats.

Priset delades ut av Informatörsnätverket i Värmland på Informatörsdagen i Karlstad på torsdagen (9 mars). Sponsor för priset är Effect Management med Attityd i Karlstad och Karlstads universitet som samverkanspartners.

Motiveringen
2006 års informatörspris Effectivare kommunikation tilldelas Sunne kommun med följande motivering:

"Sunne kommun är en värdig vinnare av Effectivare Kommunikationspriset 2006 då de har förstått sambanden mellan effektivitet och vikten av delaktighet och dialog, där nyckelbegreppen varit reflekterande samtal, lärande, självplanerande arbetslag, relationer och tillit. De har också tagit fasta på kunskapen att närmaste chef är den viktigaste kommunikationskanalen och att vederbörande behöver stöd och träning för att bli den kommunikationsbärare som kommunen vill. En halvering av andelen långtidssjukskrivna och en ökning av andelen långtidsfriska är bevis för att satsningen har nått önskvärt resultat och att ett kommunikativt ledarskap direkt visar sig i ekonomiska termer!"

Syftet med priset
Syftet med informatörspriset är att lyfta fram vikten av god internkommunikation och därmed synliggöra vikten av informatörens arbete. Priset delas för tredje året i rad ut av Informatörsnätverket i Värmland i syfte att stärka informatörens roll i organisationen som en strategisk resurs. Informatörsnätverket vill tydliggöra hur information och kommunikation är ett starkt styrmedel för organisationers ledningar för att nå sina övergripande mål.

Juryn som utsett årets vinnare
Juryn som utsåg årets vinnare bestod av Olle Mannberg, Landstinget i Värmland, Nina Engdahl, Attityd i Karlstad, Anna Tufvesson, Effect Management, Boo Rundqvist, Uddeholm Tooling, Maria Fiskerud, Fortum, och Marija Borenius, Karlstads universitet

Övriga nominerade till priset
Sunne kommun tilldelades årets informatörspris i konkurrens med Kvaerner Pulping, TietoEnator samt Vård- och omsorgsförvaltningen inom Karlstads kommun,

Kvaerner Pulping nominerades för sitt arbete med att förbättra den interna kommunikationen och att öka stoltheten för företaget - ”En värmlänning i världsklass” - hos medarbetarna.

Projektet ”En värmlänning i världsklass” är en del av det stora arbete som gjorts för att göra kommunikation till en strategisk resurs. Med ledorden Synlighet, Öppenhet, Proaktivitet och Tydlighet har Kvaerner Pulping placerat företaget och Karlstad på världskartan. Det har blivit tydligt inom företaget att information och kommunikation är ett styrmedel för att nå de övergripande målen. Det har gjort att informatörens roll som en strategisk resurs har stärkts i organisationen.

TietoEnator nominerades för sitt arbete med kommunikativt ledarskap och tydlig internkommunikation för att kunna genomföra ett transferprojekt till Ryssland på ett framgångsrikt sätt.

TietoEnator stod inför att kommunicera och skapa förståelse för en förflyttning av 125 arbetstillfällen från Karlstad till Ryssland. Den stora utmaningen i projektet var att mobilisera engagemang och vända hot till möjlighet. För att förhindra onödig ryktesspridning arbetade Tieto Enator strategiskt med kommunikation för att säkerställa att medarbetarna kontinuerligt fick rätt information i rätt tid. Transferprojektet hos TietoEnator är ett bra exempel på hur planerad kommunikation skapar mervärde i affärerna.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun nominerades för sitt arbete med internkommunikationen i kampanjen "Vård- och omsorg – mer än ett jobb".

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört ett omfattande arbete med att försöka förändra bilden av vårdyrket, både internt och externt. I den andra kampanjen har man dragit lärdom från utvärderingen av den första kampanjen och utifrån den beslutade förvaltningen att inte förändra uttryckssättet eller budskapet. Man valde däremot att ytterligare satsa på den interna förankringen för att få med sig hela personalen i arbetet. De kan verkligen konsten att förankra – inte efterankra!

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum för regionens informatörer där de kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Den övergripande visionen för nätverket är att informatörerna ska fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Informatörsnätverket har idag drygt 125 medlemmar från hela Värmland.

Läs mer om Informatörsnätverket i Värmland >>
http://www.compare.se/index.asp?fu_id=107

Kontaktpersoner:
Olle Mannberg, Landstinget i Värmland,
054-61 43 20, 070-3021811, olle.mannberg@liv.se
Marija Borenius, Karlstads universitet,
054-700 14 77, 070-66 77 412, marija.borenius@kau.se