Informatörsnätverket i Värmland

Årets Informatörspris till Therese Sinter

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:00 CET

Årets Informatörspris har tilldelats Therese Sinter för hennes sätt att arbeta med kommunikationsfrågorna på företaget Sogeti. Priset delades ut av Informatörsnätverket i Värmland i samband med Informatörsdagen i Karlstad, och sponsras av Thorén & Stenberg Kommunikation.

"Med Informatörspriset vill vi lyfta fram ett företag, en organisation eller en person som använt kommunikation på ett framgångsrikt och välplanerat sätt och på så sätt synliggöra vikten av god kommunikation. I år var konkurrensen mycket hård och det är första gången som vi delar ut priset till en person. Juryn har enats om att Therese Sinter är en värdig vinnare till årets informatörspris, säger Camilla Kullander, juryns ordförande.

Informatörspriset tilldelas Therese Sinter med motiveringen: ”Therese Sinter vinner Informatörspriset  för sitt arbete med intern och extern kommunikation på IT-konsultföretaget Sogeti. Genom sitt sätt att arbeta tydliggör hon hur god kommunikation bidrar till att utveckla företagets affär. Målbilden, Sveriges största marknadskommunikationsavdelning, belyser vikten av att se alla medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer. Genom sin effektivitet och passion för kommunikation lyckas hon med Karlstad som bas arbeta framgångsrikt lokalt såväl som regionalt och globalt.”

Finalister och konkurrenter om priset var Sunne Kommun, Löfbergs Lila och Selma Spa+.

Sunne kommun nominerades till Informatörspriset för sitt nytänkande projekt Genius Loci – platsens talang. Det är ett spännande projekt som ger förutsättningar för människor och företag i kommunen att skapa samarbeten och knyta kontakter på nya och unika sätt. Kommunen visar att kommunikation är vitalt för såväl ekonomisk tillväxt som samhällsgemenskap.

Löfbergs Lila nominerades till Informatörspriset för sitt arbete med företagets konsumentpanel samt för deras projekt med kapselmaskiner. Genom personligt tilltal och ett nytänkande sätt att marknadsföra kaffekapslar har Löfbergs Lila skapat en modell som hjälper företaget att, ta in kunskap som omsätts i produktutveckling och öka försäljningen av företagets produkter.

Selma Spa+ nominerades till Informatörspriset för sin satsning på sociala medier och PR. Företaget har inom en traditionell bransch vågat tänka nytt och på så vis lyckats särskilja sig från andra aktörer på marknaden. Satsningen har inneburit både god publicitet och mer kostnadseffektiv marknadsföring.

FAKTA Informatörspriset

Informatörspriset delades i år ut för åttonde gången. Tidigare pristagare är Uddeholm Tooling, The Paper Province, Karlstads universitet, Metso Fiber/Kvaerner Pulping, Sunne Kommun, Billerud AB Gruvöns Bruk och Säffle Pastorat.

Juryn som utsett årets vinnare har bestått av Camilla Kullander, Trafikverket, Ulrika Obstfelder Peterson, Värmlands Folkblad, Nina Engdahl, Attityd i Karlstad, Ulf Buskqvist, Karlstads Universitet och Boo Rundqvist, Uddeholms AB.

Syftet med Informatörspriset är att synliggöra vikten av god kommunikation. Genom att belöna den mest framgångsrika och professionella kommunikationsinsatsen tydliggörs att kommunikation är ett styrmedel för organisationer att nå sina övergripande mål. Priset instiftades 2003 och delas ut av Informatörsnätverket i Värmland. Sponsor för priset är Thorén & Stenberg Kommunikation med Attityd i Karlstad som samarbetspartner.

För mer information, vänligen kontakta:
Camilla Kullander, juryns ordförande, tfn: 070-551 99 51

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer lär känna varandra, lär av varandra och deltar i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket bildades 2002 och har idag mer än 200 medlemmar. Läs mer på: www.compare.se/informator

Bilder från prisutdelningen kommer att publiceras på denna webbplats snarast möjligt.