Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Årets Innovation

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:22 CET

Årets Innovation

Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond, SBUF instiftade i samband med sitt 20-årsjubileum ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

- Årets Innovation är en betydelsefull utmärkelse. Byggsektorns utveckling sker i små steg och det är viktigt att innovationerna är verksamhetsnära, säger Ruben Aronsson, VD för SBUF. Årets Innovation - Utvecklade arbetsinstruktioner – tar oss ett steg framåt när det gäller att förbättra en nyckelfråga för bygg- och vvs-företagen, nämligen bättre planering av byggproduktion.

Till Årets Innovation utsåg SBUF utvecklingsprojektet Utvecklade arbetsinstruktioner - www.byggai.se. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2008 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 1 december på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var: Mats Persson, Lunds Tekniska Högskola (Idag vid Högskolan i Halmstad)

Motivering:

Projektet behandlar en fråga som är central för byggföretagen – att förbättra planeringen av byggproduktion - och ger stor branschnytta, bland annat genom att bidra till mervärde i form av högre kvalitet och lägre kostnader samt en förbättrad arbetsmiljö. Projektet prövar även innovativa vägar för informationsspridning till byggarbetsplatser och byggutbildningar genom webbplatsen www.byggai.se.

Ett förtjänstfullt, träget arbete med framtagning av systematiska arbetsinstruktioner som har pågått under flera år, vilket nu uppmärksammas genom nomineringen av det senast projektet i serien.

- Mats Persson har arbetat länge och enträget med Utvecklade arbetsinstruktioner - och många gånger på ideell basis. säger Ruben Aronsson. Han förtjänar verkligen att uppmärksammas med utmärkelsen ”Årets Innovation”.

Mer information om Utvecklade arbetsinstruktioner finns på www.byggai.se och i det informationsblad (SBUF Informerar 06:22) som finns att ladda ner från www.sbuf.se.

 

 

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Undvik misstag som ger fel och fällor i energianvändningen med projektledarna Annika Nilsson, WSP Environmental och Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB.

Motivering:

Minskad energianvändning är en av byggsektorns stora framtida utmaningar. Handboken ”Undvik misstag som ger fel och fällor i energianvändningen” pekar på de enkla men praktiskt genomförbara åtgärderna för att minska energiförbrukningen på ett enkelt och tydligt sätt. Handboken är främst framtagen för byggare och installatörer, men är av stort intresse för alla aktörer inom byggsektorn och bidrar därigenom till mervärden för slutkunden och hållbar tillväxt.

 

Beständiga beläggningar med projektledarna Erik Malmqvist, Skanska (idag vid Geoveta) och Lars Jansson, Peab.

Motivering:

Projektserien ”Beständiga beläggningar” påbörjades år 2000. Syftet var att långsiktigt undersöka ABS-beläggningars beständighet och hur beläggningen kan förbättras med olika tillsatsmedel såsom cement, hydratkalk och amin. Resultaten visade på mycket intressanta effekter vid tillsättning av polymermodifierat bindemedel och vidhäftningsaktiva mineral. Det senaste delprojektet ”Beständiga beläggningar - Etapp 3” syftade till att påvisa långtidseffekten av polymermodifierat bindemedel samt de tillsatsmedel som har använts. Projektserien har genom ett långsiktigt och innovativt arbete medfört stort mervärde i form av högre kvalitet, lägre livscykelkostnader och bättre miljö.

 

Till grund för priset ligger följande kriterier:

Projektet skall vara väl projektet förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande

-          mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster

-          bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag

-          effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt

-          hållbar tillväxt inom byggsektorn

-          gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling

-          bättre ledarskap i branschföretagen.

Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

 

Ytterligare information om priset och om SBUF lämnas av Ruben Aronsson, tel: 08‑783 81 00, mobil: 070-262 91 08 eller ruben.aronsson@sbuf.se.

Ytterligare information om ”Utvecklade arbetsinstruktioner – www.byggai.se” lämnas av Mats Persson, tel: 035-16 76 64 eller mats.persson@hh.se

 

Ett högupplöst foto kan erhållas från Lars Hamrebjörk, info@construedo.se, 070-630 22 17.

Fakta om SBUF

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, instiftad 1983, är byggbranschens egen organisation för finansiering av forskning och utveckling. SBUF har en årlig budget för forskning och utveckling på drygt 50 miljoner kronor.

Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, SEKO och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Genom organisationerna har SBUF nära 5 000 medlemsföretag.