Sundsvalls kommun

Årets integrations- och mångfaldsstipendium till stödeborna

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 15:51 CEST

Sundsvalls kommuns integrations- och mångfaldsstipendium utdelas 2016 till Stödeborna med motiveringen:

"Genom ideella insatser och stort engagemang bidrar Stödeborna till att stärka och öka förståelse och respekt mellan människor från olika kulturer och bidrar till att underlätta integrationen i samhället.

Utan åtskillnad betyder att människor oavsett etnisk, kulturell, social eller religiös bakgrund är välkomna och ska behandlas lika. Det är människans behov som ska vara i fokus och hon ska mötas med kärlek och respekt. Alla människor är lika mycket värda och ska få chansen att få leva ett bra och meningsfullt liv.

Stödeborna har på ett föredömligt sätt arbetat för att förena och skapa broar mellan människor och mellan kulturer. Genom de olika arrangemangen har Stödeborna goda möjligheter att nå många individer och grupper i den verklighet som de befinner sig i.

Stipendiet tilldelas en grupp ideella verksamma eldsjälar som på olika sätt har främjat utvecklandet av samhällsansvar och livskvalitet för nyanlända i Stöde. Deras engagemang kännetecknas av ett förhållnings- och arbetssätt som grundar sig på värme, nyfikenhet och respekt för alla människors lika värde."

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2001 att instifta ett årligt integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kr att utdelas på nationaldagen. Syftet med priset är att uppmuntra dem som engagerar sig, belöna och uppmärksamma nytänkande och goda exempel i integrations- och mångfaldsarbetet samt inspirera och stimulera fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall.

Stipendiet för 2016 har annonserats i lokalpress samt på kommunens hemsida. Det har kommit in sju nomineringar/förslag på kandidater till förvaltningen.

Kontakt

Saleh Dirawi, Sundsvalls kommun

060-191248, 070-3720188

saleh.dirawi@sundsvall.se