Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Årets Julklapp 2006 är en ljudbok

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:23 CET

Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Deloitte presenterar:
Årets Julklapp 2006 är en ljudbok

Årets julhandel kommer att spränga 50 miljardersvallen och för att orka med att dela ut alla klappar sätter Tomten på sig hörlurar och kopplar av med en ljudbok. Även i Norge och Finland kommer julhandeln att slå tidigare försäljningsrekord.

För nittonde året i rad utser Handelns Utredningsinstitut (HUI) i samarbete med Deloitte en produkt till Årets Julklapp. För att erhålla titeln skall en produkt uppfylla ett eller flera av följande tre kriterier:

· Produkten skall representera den tid vi lever i.

· Produkten skall vara en nyhet eller så ska det finnas ett nyväckt intresse för den under året.

· Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.

Med ljudboken har den muntliga berättartraditionen återuppstått och på tre år har såväl antalet sålda ljudböcker som antalet utgivna titlar tredubblats i Sverige och uppskattningsvis har över 2 miljoner svenskar lyssnat på minst en ljudbok under 2006.

Produktens stora tillgänglighet i handeln är en viktig förklaring till att ljudboken blir Årets Julklapp 2006. Produkten hittas inte bara i bokhandeln utan har blivit en naturlig del av sortimentsmixen på bland annat stormarknader och bensinstationer. En betydande försäljning sker även via Internet och allt fler konsumenter väljer att ladda hem ljudboken digitalt till sin dator eller mediaspelare.

Vidare ger ljudboken personer som i vanliga fall inte har tid, ro eller vana av att läsa möjlighet att konsumera litteratur. Produkten ger såväl författare som förlag möjlighet att nå nya kundgrupper. Exempelvis är medelålders män som pendlar till arbetet med bil och sällan tar sig tid att läsa en bok en av de största kundgrupperna för ljudböcker. Ljudboken är därför en mycket god representant för den tid vi lever i.

I år har HUI och Deloitte tagit ett större grepp om julhandeln än någonsin tidigare och i samverkan med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisation (HSH) i Norge har vi även korat Årets Julklappar i Norge och Finland.

Årets Julklappar i Sverige, Norge och Finland 2006

Sverige
Ljudboken

Norge
Pizzaugn för hemmabruk

Finland
Espressomaskin


Julhandel för 52 miljarder

För tionde året i rad kommer den svenska julhandeln att slå rekord. Försäljningen i detaljhandeln beräknas i december att uppgå till 52 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 7,6 procent sedan december 2005 och den högsta tillväxten i julhandeln sedan december 1999. Det är första gången som försäljningen överstiger 50 miljarder kronor och årets decemberförsäljning kommer därmed att svara för 11,1 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen under året.

Att julhandeln förväntas öka kraftigt även i år beror på att hushållens ekonomi är fortsatt stark tack vare reallöneökningar och låga räntor. Årets prognos innebär att vi i snitt kommer att handla varor i handeln för 5 700 kronor per person. Knappt 60 procent av försäljningen kommer att tillfalla sällanköpsvaruhandeln medan resterande del hamnar i dagligvaruhandeln. Möbelhandeln, järn- och bygghandeln och leksakshandeln är delbranscher i handeln som bedöms få särskilt god tillväxt i årets julhandel.

Det är inte bara i Sverige som julhandeln växer utan decemberförsäljningen kommer även att slå rekord i Norge och Finland. Totalt kommer detaljhandeln i de tre länderna sälja varor till ett värde över 120 miljarder svenska kronor under december, vilket utan tvekan gör december till handlarnas favoritmånad.

Prognostiserad julhandel i Sverige, Norge och Finland 2006

Försäljning i SEK
Försäljningen per
person (SEK)
Förändring sedan
dec-05

Sverige
51,9 miljarder
5 700 kr
+ 7,6 %

Norge
49,8 miljarder
10 700 kr
+ 5,0 %


Finland
27,6 miljarder
5 300 kr
+ 6,2 %

För frågor och ytterligare kommentarer om julhandeln kontakta:

Henrik Öhman, HUI Lars Egenäs, Deloitte

08-762 72 91 08-506 721 78

070-648 72 91 0733-97 21 78


Du kan ta del av rapporten Årets julhandel 2006 via webben på www.hui.se eller www.deloitte.se