Hassela Helpline

Årets Julklapp till cannabisbrukare

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 12:10 CET

Självtest med automatsvar

Rådgivningsbyrån i Lund lanserar i samarbete med Hassela Helpline i Malmö ett självtest som även i de tidiga faserna av cannabisbruk uppmärksammar brukaren på förändringar och försämrade funktioner i hjärnan. Den 23e december kommer testet att finnas tillgängligt på www.droginfo.com och www.hasselahelpline.se. Testet ger cannabisbrukaren en nyanserad och tydlig bild av effekterna samt beskrivning av vad ett fortsatt bruk kan leda till. – Vi har gjort det enkelt och lättillgängligt för cannabisbrukarna att få en korrekt bild av vad cannabis gör med deras hjärna, säger Thomas Lundqvist på Rådgivningsbyrån.

Att cannabis är en förrädisk och potent drog råder idag ingen tvekan om bland dem som tagit del av det senaste decenniets rapporter och studier. Potent i meningen att den efter en tids användning ger tydligt försämrade kognitiva funktioner som resulterar i tydliga beteendeförändringar och förändrade känslotillstånd. Förrädisk i meningen att de första månadernas bruk upplevs uteslutande positivt samtidigt som försämringen av de kognitiva funktionerna går så långsamt att brukaren ofta inte själv märker det. De försämrade kognitiva funktionerna får som effekt att brukaren får allt sämre förmåga att bilda sig en korrekt uppfattning om omvärlden och om sig själv i den.

Det finns däremot ingen vetenskaplig grund att stå på då vi ska kvantifiera skadeverkningarna i förhållande till hur mycket och länge brukaren rökt. Självtestet har, förutom huvudsyftet att ge brukaren insikt, ambitionen att skapa underlag för en sådan kvantifiering. Studier och sammanställningar som Rådgivningsbyrån i Lund gjort tyder på att om en person röker 2 – 3 ggr per vecka tar det ca 12 månader att hamna i det som benämns kronisk påverkan. – Lite spetsigt uttryckt kännetecknas detta tillstånd av teflonhjärna, håglöshet och passivitet, säger Thomas Lundqvist. Missbrukarens beteende, känslor och inre upplevelser i den kroniska påverkan blir alltmer negativa och destruktiva. Det är i detta tillstånd som många missbrukare till slut söker hjälp för att sluta.

– Om vi skulle kunna kvantifiera hur mycket och när de olika kognitiva funktionerna försämras skulle det underlätta förståelsen för drogens skadeverkningar, säger Susanne Johansson på Hassela Helpline.

Självtestet kan med fördel även användas av den som har misstanke om att någon brukar cannabis.
– Om man först tänker efter ordentligt och frågar sig vilka förändringar man har sett eller anat hos den som man är bekymrad för så kan man sedan göra testet och få en indikation på hur välgrundad misstanken var, säger Amelie Andersson på Rådgivningsbyrån.

De flesta (92%) som missbrukar cannabis slutar inom tre år. De väljer att sluta när de hamnat i tillståndet av kronisk påverkan då de negativa effekterna blivit tydliga och besvärande. Detta tar alltså upp till tre år, beroende på hur ofta och mycket man röker.  Förhoppningen med självtestet är att fler kan reflektera över sitt cannabisbruk i tid och inte behöva ägna det tre år av sina liv.

För mer information:
Thomas Lundqvist 046 – 17 89 32, www.droginfo.com
Susanne Johansson 040 – 600 43 42, www.hasselahelpline.se


Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.