Svensk Mjölk AB

Årets kokontrollstatistik klar: Sänkt medelavkastning och allt färre mjölkkor

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:13 CEST

Medelavkastningen för landets kokontrollbesättningar har sjunkit med 18 kg under det senaste kontrollåret. Under samma period har antalet mjölkkor i kontrollen minskat med 9 531 kor. Det visar den årliga kokontrollsstatistiken från Svensk Mjölk.

- Bilden över hela landet varierar mycket. Andelen kor har minskat mest i Skånesemins och Svenska Husdjurs områden, och minst i Hansa husdjurs och Norrmejeriers områden. Generellt var minskningen högst under början av kontrollåret och har nu delvis avstannat. Siffrorna ska också ses mot att vi jämför oss med en period där vi hade ett högt koantal. Just nu har vi ungefär samma antal kor som vid den här tiden för ett år sedan, säger Nils-Erik Larsson, ansvarig för Kokontrollen på Svensk Mjölk.

 

Halland fortfarande i topp

Efter ett positivt resultat kontrollåret 2008/2009 minskar alltså åter medelavkastningen från en svensk mjölkko. Jämfört med förra kontrollåret har avkastningen minskat med 18 kilo energikorrigerad mjölk (ECM), till 9468 ECM per ko och år.

- Från kontrollansvariga på husdjursföreningarna nämns att många områden har haft stora problem med dåligt grovfoder, vilket påverkat produktionen negativt, säger Nils-Erik Larsson.

Det är endast i husdjurföreningarna Växa Halland, Norrmejerier, och Skånesemin som avkastningen fortsätter att öka. De halländska besättningarna står liksom förra året för den klart högsta medelavkastningen i landet, 9994 kilo ECM per mjölkko och år, vilket är en ökning jämfört med 2008/2009 med 105 kg ECM. I föreningarna Norrmejerier och Skånesemin ökar avkastningen med 94 respektive 65 kg ECM.

 

Färre kor men större besättningar

Antalet besättningar i kokontrollen har minskat med 6,9 procent sett över hela landet, från 4622 till 4302 mjölkgårdar.  Den procentuella minskningen av mjölkkor i kontrollen är 3,3 procent, vilket motsvarar 9531 kor. Störst var kominskningen i Skånesemins och Svenska Husdjurs områden, där minskningen landade på 6.1 respektive 5.6 procent.

- Det är naturligtvis en bekymmersam situation. Vi hinner inte bygga nya stallar i samma takt som äldre gårdar avvecklas. Många mjölkföretagare står inför ett vägval om det ska våga satsa när det nu ljusnar efter en period av dålig lönsamhet. Samtidigt finns det en stor potential för svensk mjölkproduktion i de svenska mervärden som konsumenterna efterfrågar, som hållbarhet utifrån klimat, miljö och djurhälsa. Det som i slutänden avgör är ändå om mjölkföretagaren vill satsa och gården har de rätta förutsättningarna, säger Jakob Söderberg, chef för Mjölkföretagande på Svensk Mjölk.

Däremot fortsätter besättningarna att växa. Medelbesättningen i kokontrollen är nu 64,1 mjölkkor, vilket är en ökning med 2,4 kor. Även här är Växa Halland i topp med 81 kor följt av Skånesemin med 78,7 kor och Hansa Husdjur med 75.5 kor.

I Svensk Mjölks databas Kokontrollen finns 85 procent av alla svenska mjölkkor registrerade. I Kokontrollen lagras information om mjölkproduktion för att underlätta för uppföljning och styrning. Kokontrollen är också en viktig kunskapskälla för att utveckla och effektivisera svensk mjölkproduktion.

 

För mer information:

Nils-Erik Larsson, ansvarig för Kokontrollen Svensk Mjölk, 070-252 26 20

Anna Gustafson, pressekreterare Svensk Mjölk, 076-116 43 31