Coompanion - Kooperativ Utveckling Sverige

Årets kooperativ 2010 - Magasinet Camino gör hållbar konsumtion lustfylld

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 12:31 CET

Fyra visionärer, multimediaproducenter och drivna entreprenörer har tillsammans skapat föreningen Getaware, sitter i House of Win-Win och lever den egna drömmen om sociala och ekonomiska mål i skön förening.

De plockades ut bland landets ca 7000 ekonomiska föreningar i samarbete med Ung Företagsamhet, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Tillväxtverket och Arbetsgivareföreningen KFO.  Fritid i Norr, Brålanda Galleria, Gäsene mejeri och Accessum - var också med i riksfinalen. >>Läs mer om alla finalisterna här.

Dessa uppstickare breddar entreprenörskapet. I ett kooperativt företag är vinsten ett nödvändigt medel – inte ett mål i sig. Kooperativt företagande är ett kollektivt fenomen när soloföretagande annars är norm. När invanda tänkesätt förknippar företagaren med ”man, medelålders, medelklass och svensk” så sänker kooperativt företagande trösklarna för företagande … också otraditionella företagare som kvinnor, unga, invandrare och före detta kriminella samarbetar och blir kreativa entreprenörer.

Det här märks också i siffror och statistik från SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket.

- Antalet ekonomiska föreningar växer relativt sett dubbelt så snabbt som aktiebolagen och de enskilda firmorna. Närmare bestämt med 47 procent under perioden 1998-2008, jämfört med de enskilda firmornas 21 procent och aktiebolagens 23 procent.

- Kooperativt nyföretagande gör inbrytningar i allt fler branscher – under en  femårsperiod har nya kooperativa företag etablerats i 300 branscher. Innovationer som nu växer stort är bl a vindkraft, kulturentreprenörskap, upplevelseindustri och oliak typer av småföretagssamverkan.

-  De flesta som kan tänka sig att starta och driva eget vill helst göra det tillsammans med andra, 72 procent. Många grupper som idag är underrepresenterade bland nyföretagarna är särskilt positiva. 

- Det är under en 10-årsperiod färre ekonomiska föreningar som lagt ned företaget, jämfört med aktiebolagen och de enskilda fírmorna. Kooperativa företag är hållbara.

 - Fler kvinnor startar företag om de kan göra det tillsammans - det ökar möjligheterna och delar riskerna! Det ekonomiska föreningarna är tre gånger så jämställda som aktiebolagen.

- Tillväxten är stark i de kooperativa företagen. På 10 år blir de dubbelt så stora mätt i omsättning och antal sysselsatta.

Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Vi finns på 25 platser i landet, i stort sett ett Coompanion per län.  Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande. 

PRESSKONTAKT: Berith Wikström 070-5682717

www.coompanion.se