Coompanion

Årets kooperativ en hälsocentral som ägs av sina medborgare!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 23:16 CEST

Årets kopperativ 2012 blev Offerdals hälsocentral, vars ägare är 655 av bygdens invånare. "Att ha en hälsocentral på den ort hen lever skapar trygghet, och trygghet är en grundsten för välfärd. Att också kunna vara med och påverka och ha insyn i alla delar skapar delaktighet. Det är hemligheten bakom att medborgarägda Offerdals hälsocentral kan växa och utvecklas utifrån de behov som ortens medborgare har.
Den sociala innovation som är Offerdals hälsocentral är påtaglig för både den lokala och regionala utvecklingen. Och den stora vinsten är att hälsocentralen finns för medborgarna!" Så löd juryns motiveringen till priset för Årets kooperativ 2012.

Bygdens befolkning har alltid sett Offerdals Hälsocentral som ”sin egen”, även under tiden som personalkooperativ. När medlemmarna i personalkooperativet närmade sig pension, gick de boende i området ihop och omformade personalkooperativet till ett medborgarkooperativ. Att byborna gick ihop med både nytt insatskapital och engagemang är ett kvitto på god kvalité och tillgänglighet som den tidigare personalkooperativa hälsocentralen utfört.

Offerdals Hälsocentral fyller ett stort behov i Krokoms kommun. Fler och fler väljer Offerdals Hälsocentral, även utanför socknen. De har fått upp ögonen för den kooperativt ägda hälsocentralen efter att den fick ansvaret för företagshälsovården i Krokoms kommun.

- Men vi väljer att växa långsamt så vi inte får för stor kostym för snabbt, säger Robert Björngard, verksamhetschef och sjukgymnast. Tillsammans med Agneta Bäckman, distriktsköterska och en av eldsjälarna som var med och bildade kooperativet tog han på onsdagskvällen emot priset som årets kooperativ 2012 på Coompanions höstmöte.


Coompanion ägs och styrs lokalt av sammanlagt 900 medlemmar. Vi vill verka för ett företagande där samarbete och engagemang är drivet för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. 

Snabb Fakta:

- I Sverige finns 25 Coompanion – minst ett i varje län, samt Online - rådgivning.
- Vi hjälpte 575 företag med drygt 2000 entreprenörer att starta år 2011.
- Tillsammans omsatte vi 2011 ca 103 miljoner kr.
- Vi har ca 130 medarbetare varav de flesta är företagsrådgivare och experter på
demokratiskt företagande
- 30 000 personer fick 2011 information av oss.
- Vi ger företagsrådgivning till ca 4 500 personer varje år.
- 92 procent av dem är nöjda eller mycket nöjda med oss.

Läs mer på www.coompanion.se