Linköpings kommun

Årets kultur- och honnörsstipendiater

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 13:38 CET

Kulturstipendiater i år är konstnär Camilla Lothigius, folkmusiker Marie Länne Persson och Gustav Udd, som ägnar sig åt dans och foto. Fotograf Göran Billeson, musiker
Karl-Gunnar Johansson, Gudrun Sandström bibliotekarie med inriktning mot
barnkultur får årets honnörsstipendier.

Ur motiveringarna:

I Camilla Lothigius arbeten finns en lågmäld, vilande skönhet som är njutbar för ögat. Kvalitet står alltid i första rummet och hon har en imponerande arktektonisk formtalang.

Genom sin passion för folkmusikens olika traditionsvägar spelar Marie Länne Persson en unik roll i vårt musikliv.

Gustav Udd nischar in sig i en bransch som är synnerligen ovanlig i Sverige nämligen dans-foto det vill säga konsten att rätt förmedla baletten och dansens rörelser fotografiskt.Han är både utbildad dansare och fotograf.

Med sin drivna fotokonst visar Göran Billeson alltid upp en personlig stil som
kännetecknas av lust att upptäcka nya vinklar och överraskande perspektiv.

Som ypperlig musiker och pedagog har Karl-Gunnar Johansson under en lång följd av år varit en central gestalt i Linköpings musikliv.

Som chef för barn- och ungdomsavdelningen i huvudbiblioteket har Gudrun Sandström med stor energi och entusiasm bidragit till att skapa läsglädje för många barn som besökt biblioteket.

Kulturstipendierna är 25 000 kronor vardera. De tre honnörsstipendiaterna erhåller varsin plakett med namnet ingraverat, ”För mångårig kulturell gärning”. Stipendierna delas ut vid kommunfullmäktiges middag tisdag den 10 december.

Hela motiveringarna bifogas.

För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (C), ordförande i stipendiekommittén på telefon 0730-70 72 71 eller Gustav Mankell, sekreterare i stipendiekommittén telefon 013 - 20 65 91, mejl gustav.mankell@linkoping.se

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.