Gislaveds kommun

Årets kulturstipendiat och kulturpris

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:37 CET

Årets kulturstipendiat är utsedd liksom mottagaren av årets kulturpris i Gislaveds kommun. Amel Gracic får kommunens kulturstipendium 2006 på
10 000 kr. Elsa Wikenfors tilldelas årets kulturpris.
Kulturstipendium
Amel Gracic har sedan 10-11 års ålder varit delaktig i kulturförvaltningens teatergrupper och medverkade i Gislavedsuppsättningen "...Gislow, galoscher och gummi..." i Teaterresan år 2002.

Amel bestämde sig tidigt för att satsa på en professionell framtid inom teatern. Sina gymnasiestudier genomförda han på det estetiska programmets teaterlinje. Från och med höstterminen 2006 studerar Amel teater i London.

Kulturnämnden vill med 2006 års kulturstipendium uppmuntra och stödja Amel Gracic i hans påbörjade treåriga regissör- och teaterutbildningeutbildning vid "The Academy of Science of Acting and Directing" i London. Extra roligt är att Amel som under många år deltagit i amatörteatergruppverksamheten i Gislaveds kommun nu tagit steget över och utbildar sig till professionell skådespelare.

Kulturpris och motivering
Elsa Wikenfors tilldelas 2006 års kulturpris för sina insatser för hembygdsrörelsen och kulturarvet i Gislaveds kommun. Med entusiasm, intresse och kunskap har Elsa Wikenfors på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att kulturarvsfrågorna i Gislaveds kommun har hållits levande och utvecklats. Elsa Wikenfors har under flera år varit ordförande i Gislaveds Hembygdskrets. Hon har även varit styrelseledamot och vice ordförande i Jönköpings läns hembygdsförbund och varit deras representant i Länsmuseets styrelse. Under två år var hon ledamot av Sveriges Hembygdsförbunds styrelse.

Priset är ett glaskonstverk av Tina Eskilsson.