Örebro Läns Landsting

Årets kvalitetspris för bättre rutiner vid temperaturmätning!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:56 CEST

När tar vi tempen? Hur gör vi? Hur påverkas behovet av läkemedel? Ortopedavdelning 6 vid Karlskoga lasarett fick årets kvalitetspris för förbättrade rutiner.

I en jämförande studie mellan olika sätt att mäta temperaturen på patienten, har man konstaterat att skillnden mellan mätning i ändtarmen och i örat är så liten att man i fortsättningen kommer att mäta temperaturen i örat. Det går snabbt, är hygieniskt och är smidigt för patienten.

För att undvika fel pga intag av febernedsättande läkemedel, har avdelningen ändrat sina rutiner och ger nu sådan medicin efter temperaturmätning.

Genom att ge smärtstillande medicin sent på kvällen får nyopererade, som ofta har smärtor, en ostörd nattsömn, vilket i sin tur resulterar i ett snabbare tillfrisknande.

Motiveringen för priset lyder "Projektet beskriver ett väl genomfört förbättringsarbete utifrån den modell Karlskoga lasarett belutat om. Arbetet visar exempel på hur man i det dagliga arbetet kan utveckla och förbättra vården på ett sätt som kan vara en förebild för övriga enheter inom lasarettet. Samtliga bedömningskriterier är väl uppfyllda och projektet visar på en metod att öka patientsäkerheten såväl som ledningens och medarbetarnas engagemang och utveckling."

Ett delat andrapris gick till avdelning 1 för sitt kvalitetsarbete inom strokevården och till lasarettets förflyttningsinstruktörer för deras sätt att utveckla och vidmakthålla förflyttningskompetensen på lasarettet.