Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 07:00 CEST

I Laholms kyrkogårdsförvaltning erbjuds flertalet gravskick. Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och olika tidsepoker på kyrkogårdarna säkras. Foto: Bo Silfverberg

Laholms pastorat i Halland får utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning 2014 bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv. Priset delades ut igår kväll vid årets kyrkogårdskongress i Umeå.


För sjunde året delas utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning ut. Det är Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som gemensamt utlyser tävlingen.

Även om kyrkogårdsförvaltningen i Laholm är förhållandevis liten anser juryn att de krav man kan ställa på Årets kyrkogårdsförvaltning uppfylls på ett förtjänstfullt sätt.

Miljöinriktat arbete
Kyrkogårdsförvaltningen i Laholm arbetar miljöinriktat och prioriterar hållbara lösningar på ett framsynt sätt. Ett nytt kapell med och utan religiösa symboler är en av flera lokaler som värms med hjälp av berg- och luftvärmepumpar. Solceller försörjer i samma fastighet kistförvaringen med energi, skriver juryn i sin motivering till priset Årets kyrkogårdsförvaltning.

Det är lätt att komma i kontakt med kyrkogårdsföreståndare och övrig personal. Det råder ett välkomnande klimat på kyrkogårdarna. Tillgängligheten är god med välskötta anläggningar, serviceplatser och beläggningar anpassade för funktionshindrade. Flertalet gravskick erbjuds.

Kulturhistoriska värden
Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och med hjälp av bevarandeplaner säkras olika tidsepoker på kyrkogårdarna. Nya gravytor integreras i äldre gravkvarter på ett föredömligt sätt. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar restaureras och ett lapidarium planeras på Skummeslövs kyrkogård.
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt. Kommunikationsvägarna inom förvaltningen är korta och präglas av öppenhet. Maskinpark och övrig teknisk utrustning är uppdaterad och väl underhållen.

Priset delades ut vid Föreningen Sveriges kyrkogårdschefers och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations kongress i Umeå.

Ytterligare upplysningar:
Hans-Ove Ottosson, kyrkogårdsföreståndare
073 029 93 07, hans-ove.ottosson@svenskakyrkan.se

Bo Gustafsson, vice ordförande i kyrkorådet
070-376 78 44, pappa.bo@swipnet.se

Läs mer om tävlingen och tidigare vinnare på http://fsk.hemsida.eu/arets-kyrkogardsforvaltning


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare