NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Årets lärare 2010!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:26 CEST

NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund och Varsam har nu utsett:

Årets Hem- och konsumentkunskapslärare 2010,

Årets idrottslärare 2010 och

Årets Fritidspedagog 2010.

 

Årets HK-lärare 2010: Sara Sjöstedt, Alléskolan i Floda tilldelas ett stipendium på 15 000 kr.

Ur juryns motivering: "Sara Sjöstedt synliggör genom sitt arbete ämnets potential, bidrar till utveckling av ämnet och till att höja dess status."

 

Årets Idrotts- lärare 2010: Åke Huitfeldt, Östra gymnasiet i Umeå tilldelas ett stipendium på 15 000 kr.

Ur juryns motivering: "För Åke är det viktigt att se alla barn och låta dem utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Idrott blir då ett verktyg för hälsa som ska passa individen och inte tvärt om."

Årets Fritidpedagog 2010: Ann Stolsner, Kulans fritidshem Hisingstorpsskolan i Jönköping och Jonas Sundberg, Västerholms Friskola i Stockholm tilldelas stipendium på 7500 kr vardera.

Ur juryns motivering:"Ann Stolsner visar genom sitt arbete vad en bra fritidspedagogik betyder för barnen. Hennes arbetsätt visar att läroplanens mål och barnens behov, tankar och idéer kan förenas i en verksamhet som bidrar till barns lärande och utveckling.

" Jonas Sunberg har de kvalitéer som yrkesrollen kräver och en spets som gör honom till den slags fritidspedagog som passar nutidens fritidhemsverksamhet."

Prisutdelning sker på Stora scenen kl 15.00 den 1 november 2010Skolforum på Stockholmsmässan.

För mer information samt motiveringar, gå in på http://www.ncff.nu/

 

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.