LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Årets lantbruksreportage prisat

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 08:40 CET

Ulrika Beck-Friis och Kalle Källström, Svenska Dagbladet delar utmärkelsen Årets Lantbruksreportage 2005 med Daniel Rundqvist, SR Ekot. Tävlingen anordnas av Föreningen Skogs- och lantbruksjournalisterna och prissumman är 10 000 kronor.

Bland de drygt 40 inskickade tävlingsbidragen, som höll en mycket hög klass, valde juryn två reportage med väldigt olika karaktär. Svenska Dagbladets reportage var en tresidig granskning av LRF och bonderörelsen med en väl utvecklad grafik. Juryns motivering löd:

Ett mycket välskrivet och genomarbetat reportage som kritiskt granskar bonderörelsen. Med hjälp av en överskådlig och intresseväckande grafik belyses denna oväntat omfattande och inflytelserika del av näringslivet för en ny läsekrets.

Det prisade Eko-reportaget var kort, men faktaspäckat och visar upp en helt ny del av svenskt lantbruk. Juryns motivering löd:

Ett lantbruksreportage i tiden som visar på nya sätt att lyfta en sjunkande lönsamhet. På ett skickligt sätt har reportern lyckats få med både djup och bredd inom radionyhetens snäva tidsramar och dessutom utnyttjat den nya IT-tekniken för att komplettera radiomediets svaga punkter.

Förutom förstapriserna delas tre hedersomnämnanden ut till:

Robert Tedestedt, SvT Västerbottensnytt
Mats Karlsson, Land Lantbruk
ATLs redaktion

I juryn ingick Lena Johansson, Skogs- och lantbruksjournalisterna, Kurt Nurmi, författare, stilist och chefredaktör för Pockettidningen R, Yvonne Åsell, frilansfotograf, Gustaf Carlström, lantbrukare och krönikör samt Ulf Caresten, Skogs- och lantbruksjournalisterna.

För mer information vänligen kontakta Lena Johansson, juryns ordförande, 070-553 99 31