Linköpings kommun

Årets Lejonpristagare utsedda

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 14:30 CEST

Tre personer får årets Lejonpris. De presenterades vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde som pågår just nu.

Årets chef blev Anderz Bergholtz, verksamhetschef Sektionen för Resurs- och stödverksamhet:

Sjukhusskolan är en skola som arbetar med elever i alla åldrar och skolformer, elever som på ett eller annat sätt befinner sig i kris, i sjukdom och besvärliga skolsituationer. Som verksamhetschef för Sjukhusskolan engagerar sig Anderz för att alla barn och ungdomar ska få den undervisning de har rätt till. Anderz är också visionär och inspiratör, dessutom en social och positiv person.

Årets lärare i skolan blev Anna Bergendorf-Pihlblad, Folkungaskolan.

Med respekt för individen ger Anna eleverna nycklar för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Med en undervisning som utmanar deras syn på omvärlden skapar Anna ett engagemang som visar sig i elevernas positiva resultat.

Årets pedagog i förskolan Monica Thorell, specialpedagog, Vidingsjö/Berga förskolor
Monica Thorell har alltid har barnets bästa i fokus. Hon använder kunskaperna på ett reflekterande sätt i samtal med arbetslag, enskilda pedagoger, föräldrar eller chefer. Monica har en förmåga att prioritera rätt frågor, följa upp och hålla i så att alla får det stöd de behöver.

Utmärkelsen, som består av 5 000 kronor och en glasstatyett, delas ut i början av höstterminen, i samband med de olika konferenserna som inleder höstens termin för pedagoger och rektorer.

För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon 013-20 71 82, 0706-19 71 82


Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.