MacoMedia AB

Årets MATRONA utsedd av Matronajuryn!

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2013 08:12 CEST

Matrona – AffärsNätverken med fokus på Business och CSR

Årets Matrona

Juryn i MatronaNätverken har nu enats och utmärkelsen går till en affärskvinna som under det gångna året visat prov på goda egenskaper som affärskvinna.
Kröningen av Årets Matrona går av stapeln Södermalm/City Matronagruppen, den 31 maj.
Årets Matrona bidrar med positiv energi och utvecklar gruppens dynamik. Årets Matrona är en person som kan konsten att agera förebild och bidrar med positiv energi. Flera har varit nominerade och den slutliga vinnaren utses av nätverkets jury.

- För att nå framgång i näringslivet är det oerhört viktigt att kvinnor hjälper varandra till affärer, bland annat genom att ge referenser, stötta och peppa varandra. Denna beskrivning stämmer i hög grad in på årets Matrona, säger Lena Törner, grundare av Matronanätverken.
En vinnande affärskultur är hjälpsam och generös. Utmärkelsen är en årlig tradition och årets Matrona är en titel att sträva efter. I år kröns årets vinnare på Olofsson bil, som också är medlem i vårt affärsnätverk.
 - Det är fantastiskt kul att Matrona, som är ett positivt affärsnätverk för kvinnor, har valt Olofsson bil som plats för att kröna årets Matrona, säger Maud Jacobsson, personalansvarig (Olofsson bil).

- Årets Matrona är en god förebild som kan inspirera andra affärsmässiga kvinnor att utvecklas. Min vision med Matronanätverken, som har expanderat till bland annat Södermalm/City, Östermalm/Täby, Sundbyberg/Solna, är att bidra till att förnya näringslivets värdegrund.
Matronanätverken står för en generös kultur där ödmjukhet, hjälpsamhet och generositet är självklara ingredienser. För att nå framgång i framtidens näringsliv gäller det att vara en god affärskvinna, vilket jag vill uppmuntra genom att utse årets Matrona, säger Lena Törner.

- Vi har lyckats skapa en generös, varm och professionell stämning, då kommer affärerna på köpet, säger Lena Törner.

Matrona – AffärsNätverken med fokus på Business och CSR

Matrona är lokala affärsnätverk som vänder sig till kvinnor i ledande befattningar och drivna företagare. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta förutsättningar och möjligheter för att göra affärer.
Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med Matrona. MatronaNätverken är en branschöverskridande och att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt.
MatronaNätverken är idag etablerade i Sundbyberg/Solna, Södermalm/City och nu även på Östermalm/Täby. MatronaNätverken drivs idag av Lena och Sanna Törner.
För mer information om Matrona, framtidens kvinnliga affärsnätverk; 
Hemsida: www.matronanatverken.se 
Mail: www.macomedia.se
Telefon: 070-496 06 08

MacoMedia AB
Matrona ingår som en del i utbildningsföretaget MacoMedia AB som startades 1993 av Lena Törner .
För mer info om MacoMedia AB
www.macomedia.se