Sundsvalls kommun

Årets planerade underhåll på kommunens fastigheter

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 10:10 CEST

I år utför Sundsvalls kommun planerade underhållsåtgärder på närmare 100 av kommunens fastigheter. En stor delen av insatserna innebär förbättringar av skol- och förskoleverksamheternas lokaler. Flera gruppboenden och en del äldreboenden finns också på listan för planerat underhåll. Även kultur- och fritidsanläggningar kommer att få ett lyft och ingår i Drakfastigheters planerade åtgärder.

Drakfastigheter är en del av den kommunala förvaltningsorganisationen och sköter kommunens fastigheter och lokaler.

– Under året utför vi både medelstora och mindre underhållsinsatser som har betydelse för att verksamheter, boende och besökare ska trivas i lokalerna, säger Ulrika Burvall, sektionschef Drakfastigheter.

Listan nedan visar samtliga berörda fastigheter och insatserna är antingen pågående eller kommer att starta under året.

Kontaktperson: Ulrika Burvall, sektionschef, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, tfn: 073-275 22 80

Förskolor

Snäckans Fritids – fasadmålning.

Kovlands förskola – fasadrenovering och fasadmålning, ny lekutrustning.

Sättna förskola – fasadmålning, markåtgärder.
Haga förskola – ny lekutrustning.

Riddarens förskola – ny lekutrustning.

Indals förskola – fasadmålning + avdelningsrenovering, ny lekutrustning.

Lotsgatans förskola – avdelningsrenovering.

Bosvedjans förskola – två avdelningsrenoveringar, nytt staket.

Korsta förskola – två avdelningsrenoveringar.

Fäbodgränds förskola – avdelningsrenovering.

Solstrålens förskola – nya undertak, belysning. Del av fasad renoveras.
Römsta förskola – entréhallar renoveras.

Humlans förskola – ny lekutrustning, ny värmeväxlare.

Äppellunda förskola – ny lekutrustning.

Ängens förskola – avdelningsrenovering, ny lekutrustning.

Lövhyddans förskola – byte papptak, delvis avdelningsrenovering.

Polstjärnans förskola – markåtgärder.

Lillhälloms förskola – ny lekutrustning.

Härmsta förskola – målning fasad, nya ytterdörrar, delvis fönsterbyte, ytskiktsrenovering avdelningar samt ny ventilation.

Granlohögs förskola – avdelningsrenovering, färdigställt.

Vapelskogens förskola – ny lekutrustning.

Kronans förskola – ny lekutrustning.

Kulans förskola – ny lekutrustning.

Vretens förskola – ny lekutrustning, byte fönster.

Regnbågens förskola – byte av delar av staketet.

Snurrans förskola – ny lekutrustning, delvis avdelningsrenovering.

Bällsta förskola – sista etappen avdelningsrenovering, färdigställd. Markåtgärder, ny lekutrustning.

Ängoms förskola – renovering av skötrum. Ny lekutrustning.

Slättåbygdens förskola – ny lekutrustning.

Draghällans förskola – avdelningsrenovering och byte fönster och ytterdörrar.

Klockarbergets förskola – skogsvård, byte staket och grindar.

Mjösunds förskola – byte lekutrustning, byte staket och grindar.

Nolby förskola – markåtgärder.

Forsa förskola – byte staket och grindar.

Copernicus förskola – målning fasad, byte entrepartier byte lekutrustning, markåtgärder.

Hemmanets förskola – byte in- och utvändig belysning markåtgärder, byte del av staket.

Nolbykullens förskola – byte yttertak, byte invändig belysning byte lekutrustning.

Essviks förskola – byte lekutrustning.

Stångå förskola – invändig målning, byte invändig belysning byte del av staket.

Grundskolor

Södermalms skola – byte ventilationsaggregat i kök/matsal, byte lekställning.

Södermalm 2 – byte ventilationsaggregat.

Bosvedjeskolan – nytt kök och matsal, fönster, entrépartier, fasadmålning, duschrum, utvändig belysning.

Hellbergsskolan – fasadrenovering, nya fönster och entrépartier hus C.

Katrinelundsskolan – fasadrenovering, fönsterbyte, nytt papptak.

Granloholms skola – etapp 2 av fasadmålningen, markåtgärder.

Stige skola – renovering av kök, invändig målning, toaletter, entréparti.

Hagaskolan – ny lekutrustning.

Vallens skola – fönsterbyte Gula Vilan, diverse målning, ny lekutrustning.

Bergsåkers skola – återställning av skolgården.

Matfors skola – renovering klassrum etapp 2, byte ventilationsaggregat, markåtgärder

Nedansjö skola – målning yttertak.

Runsviks skola – renovering av toaletter.

Lucksta skola – delvis byte av golvmattor och målning.

Stöde skola – renovering av omklädningsrum och duschar i gymnastiken.

Ljustadalens skola – ny lekutrustning, nya mattor, målning av trapphus samt korridorer i gymnastiken. Diverse belysning.

Kyrkskolan – dränering.

Uslands skola – nytt papptak, ny lekutrustning.

Kyrkmons skola – renovering av omklädning, WC i gymnastiken samt byte belysning i gymnastikhall, byte entrepartier, markåtgärder, byte lekutrustning.

Furubackens skola (Kyrkmons skola) – renovering WC, markåtgärder.

Essviks skola – renovering omklädning, WC i gymnastiken markåtgärder, byte utebelysning.

Nivrenaskolan – ombyggnad värmesystem.

Solede skola – byte entrepartier, markåtgärder byte in- och utvändig belysning.

Bredsands skola – byte utvändig belysning, byte staket mot Tallvägen.

Alens skola – byte yttertak och takfönster, byte del av staket.

Gymnasiet

Hedbergska skolan – renovering av klassrum, grupprum, arbetsrum i samband med verksamhetsanpassningar och energiprojekt byte granulatdiskmaskin i mottagningskök.

Åkersviksskolan – markåtgärder och ny utebelysning.

Västermalms skola – byte av fönster, glas- och entrepartier byte av ytskikt i tillagningskök renovering av entrehall, byte partier och RWC vid matsal/aula markåtgärder.

Vård och

Dag-/Aktivitetscenter

Västra Vägen 17 – ersättning olja med luftvattenpump, markdränering.

Särskilt boende, äldre

Rutsgården – mattbyte i korridorer, nya vattenledningsrör och omläggning plattor innergård.

Solgården – ny altan, utbyte av inhägnad på markområde.

Ängebo - nytt avdelningskök.

Lindgården – fasadrenovering, renovering pelare, taksäkerhetsåtgärder, nya avdelningskök.

Hellberggården – mattbyte korridor, nya avdelningskök, taksäkerhetsåtgärder.

Solhaga – markåtgärder.

Skottsundsbacken – markåtgärder.

Tingsta servicehus – målning korridorväggar på avdelningar, fönsterbyte lokal Estonte, ytskikt i fotvårdens lokal, utebelysning.

Alnösol – markåtgärder, nya altaner.

Alnö Servicehus – taksäkerhetsåtgärder, nytt undertak och armaturer i tvättstuga.

Tunastrand – nyasfaltering av gångväg, inre ytskikt korridorer, takmålning utsida entrétak.

Skogsbrynet – markåtgärder.

Attmarhem – målning fasad, ny tvättstugeutrustning.

Knutshemmet – markåtgärder.

Särskilt boende, grupp

Linköpingsvägens Gruppboende – taksäkerhetsåtgärder.

Kuskvägens Gruppboende – nytt avdelningskök.

Bäckebovägens Gruppboende – renovering badrum i lägenhet, köksrenovering, taksäkerhetsåtgärder.

Skönsbergsvägen 53 – taksäkerhetsåtgärder.

Kryssarvägens gruppboende – taksäkerhetsåtgärder, nytt avdelningskök.

Bogserarvägens gruppboende – nytt avdelningskök

Januarivägens Gruppboende – taksäkerhetsåtgärder, nytt avdelningskök.

Järviksvägens Gruppboende – taksäkerhetsåtgärder.

Bölevägens Gruppboende – taksäkerhetsåtgärder, nytt avdelningskök.

Bruksgatans Gruppboende – taksäkerhetsåtgärder.

Stöd och behandling

Skönsbergsvägen 84 – inre ytskikt och ventilationsåtgärder, fasadarbete.

Kultur- och fritidslokaler

Kulturmagasinet – belysningen byts till LED, golvmattor byts, trägolv slipas och oljas. Sista etappen av byte sprinkler på vinden.

Tonhallen – målning fasaden.

Sporthallen – renovering omklädningsrum, lackning golvet i A-hallen.

Gärdehov – ny golvbeläggning i entrén och A-hallen, byte takbeläggning på entré/kontorsdelen.

Domsaga (Mysack) – fönsterrenovering.

Kungsnäs ridcenter – belysningsbyte i samband med energiprojekt.

Gudmundstjärn – nytt spåntak på bagarstugan, ny gärdesgård kring Hästhagen och Kajsas torpet
Norra berget – byte av tak på Kyrkladan, åtgärder i Fäbodstugan med mera.

Opalen – byte av matta i bibliotekslokalerna, byte av styr.

Svartviks industriminnen – renovering av Vattentornet samt utvändig målning av Stallet (kaféet), byte av brunnar med mera.

Njurundahallen – mark- och fasadarbeten, byte av fönster och yttre dörrpartier.

Stödehuset – renovering av personalrum.

Övriga fastigheter

Kulturskolan – byte ventilationsaggregat, ombyggnad värmesystem, byte utebelysning.

Navigator – skogsvård, underhållsåtgärder, byte entrépartier, invändiga ytskikt i samband med pågående energi- och verksamhetsanpassningar.

Klockargården bostäder – nyanläggning uteplats.

GA – miljöstation och nödbelysning.

Hedbergska huset – restaurering av portgenomgång.

Skönsbergs lokalkontor – fönsterbyte.

Kommunhuset – renovering av kontor och personalutrymmen.