Försvarsdepartementet

Årets planeringsanvisningar för Försvarsmakten

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 12:02 CEST

Regeringen har idag beslutat om planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2007. Planeringsanvisningarna avges årligen från regeringen till Försvarsmakten och är ett av de styrinstrument som regeringen har.

Försvarsmaktens bidrag till uppfyllandet av Sveriges säkerhetspolitiska mål bygger på dess huvuduppgift, förmågan att kunna utföra väpnad strid. Försvarsmakten ska utveckla ett modernt, flexibelt och användbart insatsförsvar med hög tillgänglighet.

Utgångspunkten för årets planeringsanvisningar har varit att fullfölja det försvarspolitiska inriktningsbeslut som riksdagen fattade i december 2004 samt budgetpropositionen för 2006.

I planeringsanvisningarna redovisas femton uppgifter, bland annat att Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2007 ska lämna förslag till insatsorganisationens utveckling fram till 2008, inklusive beredskap för förbanden. Förslaget skall innebära balans mellan organisationens utformning och beredskap samt övrig verksamhet och de tilldelade ekonomiska resurserna.

Att gemensamt ta fram planeringsanvisningar för Försvarsmakten ingick i budgetöverenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet.



Kontakt:
Toni Eriksson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-227 92 12
toni.eriksson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se

Militärsakkunnig
Carol Paraniak
08-405 25 93

Ämnesråd
Kaj Persson
08-405 25 12