Svenska Riskkapitalföreningen

Årets prisbelönade riskkapitalister - SVCA Awards

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:15 CET

Priveq, Altor och Swedfund belönades i tisdags med utmärkelserna "Årets exit", "Årets kapitalanskaffning" respektive "Årets mest samhällsnyttiga investering" på Svenska Riskkapitalföreningens dag, Riskkapital 2006.

Priveq tilldelades priset som Årets exit för sin börsnotering av Hemtex. Under Priveqs
innehavsperiod fördubblades omsättningen i Hemtex och rörelsemarginalen mer än tredubblades.

Även efter noteringen har bolaget utvecklats mycket positivt. Årets kapitalanskaffning stod Altor Equity för med sin nya fond Altor II. De har, på två
månader, dragit in 900 miljoner euro i baskapital och 250 miljoner euro i tilläggskapital.

Priset för Årets mest samhällsnyttiga investering gick till Swedfund för deras 700 000
USD stora investering i ett mejeri i Bhutan.
För fullständiga prismotiveringar, se www.svca.se

Svenska Riskkapitalföreningens dag samlade närmare 300 investerare, bankmän och
jurister som kom för att lyssna på föredrag och knyta kontakter. Bland de många talarna
fanns bland andra Henry E. Gooss, ansvarig för Investor Growth Capital på Investor.

Han gav sin syn på globala trender inom private equity och sa bland annat: - Kina är en spännande marknad med en enorm potential, förutsatt att liberaliseringen av ekonomin och politiken fortsätter. Investeringar i Kina förutsätter dock stor försiktighet
och långsiktighet.

SVENSKA RISKKAPITALFÖRENINGEN, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
TEL 08-678 30 90. FAX 08-678 40 90. info@svca.se, www.svca.se

Sammanfattningsvis kan man säga att det råder optimism och framtidstro i riskkapitalbranschen. Allt talar för en fortsatt tillväxt inom private equity och att branschen kommer att bidra ytterligare till etablering av nya tillväxtföretag, förnyelse av näringslivet
och nya arbetstillfällen.

Men många spår också att de låga räntenivåerna och den stora tillströmningen av kapital till branschen kommer att leda till att avkastningen på kapitalet
minskar något från dagens rekordnivåer inom buyout.

Dagen avslutades med en politisk debatt med de ekonomiska talesmännen för
oppositionspartierna samt statssekreterare Sven-Eric Söder (s).
Trots att alla var överens om tillväxten i den svenska ekonomin och riskkapitalbranschens viktiga roll i denna utveckling, rådde det delade meningar om hur man ska tolka framgångarna och hur man
åstadkommer en fortsatt positiv utveckling.

Regeringens företrädare förespråkar en ökad
satsning på kompetens, forskning och utveckling. Oppositionen talar om mer strukturella
förändringar för att långsiktigt öka sysselsättningen.

- Vi måste skapa ett klimat som gör entreprenörerna till hjältar, för det är i företagen som
arbetstillfällena blir till, säger Mikael Odenberg, moderaternas gruppledare i riksdagen.

För mer information, var god kontakta VD Tom Berggren, Svenska Riskkapitalföreningen
(SVCA), tfn: 070- 8600 500 eller e-post: tom.berggren@svca.se

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva på den svenska riskkapitalbranschen. Föreningen har till uppgift att i olika sammanhang verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige, att bland allmänheten sprida kunskap och utbildning samt att främja entreprenörskap. Private equity avser investeringar i onoterade företag med ett aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang och inbegriper affärsänglar, venture capital- och buyoutföretag. Ofta används benämningen riskkapital synonymt med begreppet private equity.

För mer information om SVCA, se www.svca.se
SVENSKA RISKKAPITALFÖRENINGEN, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
TEL 08-678 30 90. FAX 08-678 40 90. info@svca.se, www.svca.se

Med vänliga hälsningar/ With best regards
Jan Segerfeldt
Head of Communications
Swedish Private Equity & Venture Capital Association
Grev Turegatan 18
S-114 46 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 678 30 90
Mobile: +46 70 342 48 85
jan.segerfeldt@svca.se
www.svca.se