Stockholms Idrottsförbund

Årets riksidrottsgymnasier finns i Malmö och Strömsund

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 09:44 CEST

Badmintongymnasiet i Malmö och Sportskyttegymnasiet i Strömsund har tilldelats utmärkelsen "Årets riksidrottsgymnasium". Utmärkelsen delades ut av Karin Mattsson, vice ordförande i riksidrottsstyrelsen med ansvar för bl a elitidrottsstödet, vid Riksidrottsförbundets utvecklingskonferens för riksidrottsgymnasier på Bosön.

Priset mottogs av representanter för Svenska Badmintonförbundet och Svenska Sportskytteförbundet, Malmö och Strömsunds kommun samt de båda skolorna Malmö Latinskola och Hjalmar Strömerskolan.

Med priset följer 60 000 kronor som ska användas för elev- och tränarutveckling vid gymnasierna.

Motivering
Gymnasierna kännetecknas av ett starkt engagerat och positivt ledarskap där samverkan och allas delaktighet står i fokus för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten systematiskt och långsiktigt.

* Gymnasierna har tillsammans med respektive specialförbund, kommun och skola skapat en föredömlig struktur och organisation där kunskaper aktivt och framgångsrikt omsätts i handling.
* Gymnasierna är en viktig del i respektive förbunds elitsatsning med intentioner att skapa en röd tråd för eleverna att kombinera elitidrott och studier på gymnasial och postgymnasial nivå.
* Gymnasierna har tydligt fokus på eleverna vilket bl.a. bidragit till goda idrotts- och studieresultat.
* Gymnasierna är ett därför föredömen för en framgångsrik riksidrottsgymnasieverksamhet

För ytterligare information kontakta Maja Uebel, tfn 08-699 66 37 eller 0708-19 66 37.
Mer information om riksidrottsgymnasierna finns på Riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se.