Paper Province

Årets sista Nyhetsbrev, W0952, från The Paper Province

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 12:02 CET

Vi vill önskar alla våra läsare En riktigt  God Jul och Ett Gott Nytt År !              

Detta är det sista Nyhetsbrevet för år 2009.

Vi återkommer igen i vecka 3, 2010, med ett nytt intressant Nyhetsbrev från The Paper Province.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Har ni bokat biljetter till den 26/1? Gör det snarast!

ARBETSLIV & LUST - Inspirationsseminarium
26 januari!
 

                                                                              
När Paper Province firade sitt 10‐årsjubileum i höstas fick jag äran att prata in för en fullsatt Scalateater om entreprenörskap och tillväxt och så här recenserade
Värmlands Affärer mitt kåseri:

"Skrattsalvorna rullade genom auditoriet när Bengt Gustavsson tog vid och gav en hejdlöst rolig men tankeväckande analys av entreprenörskapet i Sverige.”

De många lovorden efteråt från deltagarna värmde gott och en återkommande reflexion jag fick höra var att ”... fler borde få lyssna på det här!”

Sagt och gjort!

Tisdagen den 26 januari, 2010 har du chansen att uppleva ett inspirationsseminarium om 

entreprenörskap och tillväxt som inte liknar något annat. Läs i bifogade inbjudningsbrev hur du gör för att få tag i de eftertraktade biljetterna! Vi skall fylla Scala-teatern med 409 stolar!

Ni som var med på vår eftermiddag under 10 – års jubiléet, utser vi nu till

”Ambassadörer” -  referera gärna till detta lyckade inslag och det kan påverka

fler får uppleva detta inspirationsseminarium igen på Scala-teatern i Karlstad.

 

Gör ”Arbetsliv & Lust!” till en kul kväll på jobbet ... med en stunds pratsmältning.

 

”Arbetsliv & Lust!” handlar om dig och om oss och hur vi organiserar oss. Om hur vi tänker och hur vi gör. Det är många aspekter av jobbet som kommer upp så vi föreslår en stunds pratsmältning över en öl eller en bitmat efter seminariet. I bästa fall är ni ett gäng från en arbetsplats, är ni lite smarta så bjuder ni rent av med några kunder eller andra professionella vänner i er gemenskap.

Vi tänker leverera en klokrolig och energigivande kväll, men vill samtidigt varna för den kreativa inspirationens menliga inverkan på befintliga system. De som blir uppfyllda av lusten att ställa till med någon form av utveckling får göra det på egen risk. Alternativet är att be oss hjälpa till och i så fall tar vi vårt ansvar. Hoppas vi ses!

Praktisk information om ”Arbetsliv & Lust!” på Scalateatern i Karlstad.

TID: Tisdagen den 26 januari, 2010 kl. 17.30 ‐ 20.00

PLATS: Scalateatern i Karlstad

KOSTNAD: Seminariebiljett 340,‐ kr per person exkl moms. (Vid samtidig beställning av minst tio platser lämnas 10% rabatt.)

ANMÄLAN: Anmälan senast den 15 januari till  k.lagerstrom@paperprovince.com  eller på Kjell Lagerströms telefon 054‐24 04 66.

 

Anmälan är bindande och biljetterna faktureras.

För ytterligare information får du gärna kontakta mig, Bengt Gustavsson, på bengt@kresam.se  eller på mobilen 0705 – 48 46 05.

 

Se till att arbeta journalistiskt och ta initiativet – då når du fram med ditt budskap


Hur man kan använda kommunikationen som strategiskt verktyg när man vill nå kunder, medarbetare, samverkans-partners och massmedia –var temat för höstterminens sista frukostmöte som arrangeras av The Paper Province och Compare.
Bilden från vänster: Staffan Sandelin och Per-Olof Olsson


Det var Mediegruppen Marklund & Sandelin som var företagsvärd och på scenen stod Staffan Sandelin och Per-Olof Olsson, båda två journalister med långt förflutet inom både radio, TV och media.

En riktigt bra nyhet handlar naturligtvis om att det är något som sticker ut, är en avvikelse (positiv eller negativ), är ny – het, är aktuell och berör många, att det finns en närhet – och att tidpunkten är den rätta. ”Vi journalister säger att en nyhet är organisk, att det handlar om människor, djur eller miljö. Krångla inte till det och bli inte för teknisk, då blir det genast ointressant, säger Per-Olof Olsson.

Rödluvan och vargen, den klassiska sagan, fick tjäna som exempel, med Staffan Sandelins berättarkonst, för att beskriva hur det kan bli när det viktigaste kommer först. Glöm ”Det var en gång” – här gäller istället ”pang på rödbetan”! Välj ett huvudspår, prioritera innehållet och kontrollera att allt är rätt.

Sedan skall man med hjälp av texten kunna svara på ”de öppna journalistiska frågorna” : Vad? Var? När? Hur? Vem? Vilka? och Varför?.

Det finns alltid två journalistiska metoder, sa Per-Olof G. – Att förekomma och styra medierna med sitt budskap eller vänta och låta journalisterna bara dyka upp när det minst passar sig. - Bättre att ”ta initiativet själv”!

Ett 20 –tal representanter från The Paper Province- och Compareföretagen fanns på plats denna morgon och fick många tips för att ”nå ut med budskapet”.

Nästa frukostmöte kommer den 21 januari, 2010, med BAM54 – Sociala medier.


Palmstiernas nummer 88 i The Paper Province

Palmstiernas Svenska AB är ny medlem i The Paper Province, ett av Europas mest innovativa kluster. Palmstiernas har sitt säte på Hammarö och levererar instrumentprodukter och system för mätning, styrning och övervakning av processer i industrin.


Därmed är antalet företag som gemensamt äger och driver The Paper Province nu uppe i 88 stycken.

- Vi gick med i The Paper Province för att ytterligare stärka vår närvaro och bygga vidare på företages kompetens med inriktning mot Papper och Massa. Vi leverera sedan 1985 en stor del av våra produkter till denna sektor och möjligheten att få ytterligare synpunkter och återkoppling på vårt arbete och produkter gör att vi ser en möjlighet till att bli en mer komplett leverantör inom vårt område säger Mikael Nilsson, VD, Palmstiernas.

För mer information, vänligen kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42

 

''Kom-Inn'' - nytt värmländskt 3 - års projekt ger företag hjälp strategisk kompetensutveckling


Kom-Inn” står för Kompetens-utveckling och Innovativt tänkande. Ett projekt som kommer att fokusera på näringslivets behov av strategisk kompetensutveckling, öka näringslivets beställarkompetens för utbildning och kompetensutveckling från utbildnings-leverantörer.

Bilden : från vänster Hanne Randle, Karlstads universitet, Mikael Lundström, IT-stiftelsen Compare, Britta Zetterlund Johansson, Region Värmland, Mats Williams, The Paper Province samt Anders Jonsson, Stål & Verkstad.


- En av de uppgifter vi tar på oss är att skapa en ''verktygslåda'' som kan användas både för kompetensutveckling vid ''brist'' av personal, men också vid omställning i samband med ''överskott'' av personal, säger Mats Williams, VD, The Paper Province. - Märkligt nog finns det kvalitetssäkrade ledningssystem för en massa områden, men inte för en så viktig sak som - kompetensutveckling?

Projektet stöds av Vinnova med 6,3 miljoner kronor över tre år, och ska genomföras i direkt samarbete mellan de fyra klusterorganisationerna i Värmland: The Paper Province (projektägare), IT - Stiftelsen Compare, The Packaging Arena, Stål & Verkstad men också Karlstads universitet och Region Värmland
är med.
Man kommer att tillsätta en projektledare. Forskningsledare från Karlstads universitet är Hanne Randle och sedan har varje kluster med en processledare.

Starten och kartläggningen sker främst i de fyra klustren som består av ca 400 företag med ca 25 000 anställda. Men även andra företag utanför regionen kan dra nytta av detta nya tänk kring ett nytt ledningssystem för kompetensutveckling.

Kurser från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

 

►  Effectivt ledarskap – Steg 1  (Öppen kurs)

     Grundläggande program.

 

Målgrupp: Till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och ledarskap.

 

Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna:

● Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet

● Ha ökat insikten om sig själv

● Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra

● Ha fått ett utökat nätverk

 

Omfattning: 3 + 3 dagar

Kursdatum: 2 – 4 februari, 2010 och 15 – 17 mars, 2010

Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf

Kursledare: Leif Helgman

Anmälan och ytterligare information: Kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM,

Tel. 054 – 24 04 64 eller per e-mail: c.falck@paperprovince.com

► Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler

Målgrupp: För den som arbetar med: svetsning, vinkelslip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”heta arbeten”, brandskyddsansvariga och/eller brandvakter.

Syfte: Kursen leder fram till godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen enl. försäkringsbolagens krav.
Kursdatum: 15/1-2010, 29/1-2010
Plats: Räddningstjänsten i Karlstad.
Övrigt: För pris och anmälan, kontakta KOMPETENSCENTRUM tfn 054-24 04 64.

 

Julklappen till Paper Province företagen!    

Att vara medlem i Paper Province har sina fördelar. En julklapp som alla har stor nytta av är huvudsponsorskapet för HOTspot  - Karlstads universitets arbetsmarknadsdag. Där får du som medlemsföretag extra stor möjlighet att knyta kontakter med studenter och visa upp er tillsammans med övriga medlemsföretag. Hit kommer studenter oavsett årskurs så om du inte är i rekryteringsbehov just nu kommer du kanske att behöva några fler medarbetare om några år.
Så ta tillfället i akt att träffa dem redan nu i Paper Province land på Karlstads universitet!

Det är väl en härlig julklapp!  God Jul och Gott nytt 2010! 

Läs mer på: www.hotspotdagen.com

 

Certifieringsutbildningar hos Nordic Paper i Säffle avslutade

Under den gångna veckan har vi i Säffle haft avslutningar för två certifieringsutbildningar i The Packaging Greenhouse’s regi:
Rullare och Massabruksoperatörer.

RULLARE

Onsdagen den 9 december var det avslutning för rullarnas certifieringsutbildning med ”diplomlunch” på Knusesunds herrgård. Utbildningen har bestått av en veckolång kurs plus en uppföljningsdag under ledning av Hanna Karlsson från The Packaging Greenhouse. Diplom och blommor delades ut av Hanna tillsammans med Øistein Vedahl.

 

Fr.v. Karl-Axel Nolin, Bengt Skoglund, Helge Pettersson, Lillemor Almqvist, Lena Östlund, Lena Münster, Malin Karlsson, Tony Skalare och Anders Hultstrand.

Främre raden fr v: Karl-Erik Björn, Tommy Andersson och Edgar Deutschmann.

 

Text och Foto: Maria Svantesson

MASSABRUKSOPERATÖRER

Certifieringsutbildningen för massabruksoperatörer har genomförts för andra gången. Utbildningen omfattar en gemensam del och en fördjupningsdel, Massa och Energi/Återvinning, och genomfördes under 20 dagar med början i januari 2009. Operatörerna premierades med diplom och blommor vid en lunch på Knusesunds Herrgård fredagen den 11 december. Diplom och blommor delades ut av Hanna Karlsson från The Packaging Greenhouse tillsammans med Eva Pettersson.

 

 

Fr v fabrikschef Eva Pettersson, Hanna Karlsson och Susanne Öhman från The Packaging Greenhouse, Rickard Jonasson, Niklas Andersson, Niklas Thorsell, Urban Fjälltorp, Kjell Olsson, Stefan Borg, Lars-Hugo Nilsson, Ulf Eriksson, Per-Arne Olsson, Anna Persson, Henric Sundberg, Jimmy Johansson, Martin Bergström, Kristian Thor och Carl-Fredrik Svensson.                                                                                                                 Region Värmland förstärker satsning på kompetensutveckling inom pappers- och massaindustrin

Region Värmland investerar 575 000 kronor i arbetet att förstärka regionens position som ledande aktör för kompetensutveckling inom pappers- och massaindustrin. Pengarna kommer att användas för utvecklingen av Greenbox; en modern plattform för utbildning och kompetensförsörjning. Projektet leds av The Packaging Greenhouse, dotterbolag till The Paper Province.

- Region Värmlands investering och engagemang stärker vår satsning på ett modernt utbildningsverktyg i teknisk och pedagogiskt framkant. Satsningen är ett led i arbetet att skapa ett skogsindustriellt utbildningscenter i Värmland som riktar sig dels till Sverige, Norge och Danmark, men även till internationella aktörer och studenter, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

EU har tidigare beviljat 2,9 miljoner kronor för utvecklingen av Greenbox och den totala budgeten uppgår till drygt 5 miljoner kronor. Utvecklingsarbetet, inklusive tester på en rad svenska bruk och Karlstads Teknikcenter, kommer att vara färdigt hösten 2011.

Greenbox kommer både elever och anställda i regionen till godo, samtidigt förstärks Värmlands betydelse för den nationellt viktiga pappers- och massaindustrin, säger Susanne Öhman, vd på
The Packaging Greenhouse.

Greenbox kommer att bestå av ett antal beprövade verktyg och lösningar för kompetensutveckling som uppdateras och anpassas till svenska förhållanden. Det hela förpackas i en modern och lättillgånglig
e-plattform. The Packaging Greenhouse utvecklar Greenbox tillsammans med 14 aktörer från fem olika länder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn 0706-27 49 42
Susanne Öhman, vd, The Packaging Greenhouse, tfn 0706-99 20 73

 

Unikt samarbete klart som ska skapa spetskompetens hos företagen i The Packaging Arena och CTF

Nu ska de värmländska förpackningsföretagen och förpackningsbranschen stärkas genom ett unikt samarbete mellan The Packaging Arena och Centrum för Tjänsteforskning på Karlstads universitet.

Projektet möjliggörs genom Europeiska regionala utvecklingsfonden som under fredagen beslutade om att stödja projektet som ska vidareutveckla den spetskompetens som finns kring konsumentdriven förpackningsutveckling. Detta är ett av regionens absoluta spetsområden som ska skapa konkurrenskraftiga företag på en internationell marknad.

- Vi vill nu omsätta den kunskap som vi har byggt upp och fortsätter bygga upp tillsammans till konkret företagsnytta. Det finns ett stort nationellt och internationellt intresse för vår regionala kompetens. Genom att omsätta världsledande forskning till kunskap som företag kan bygga upp nya styrkeområden kring blir vi mycket intressanta och en konkurrenskraftig plats för utveckling, säger Per Branzén VD The Packaging Arena.

Projektet är också ett led i att profilera regionen som ledande inom konsumentdriven förpackningsutveckling. Det handlar mycket om att ge forskningen möjlighet att få arbeta nära företagen och skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

- Vi vill vara med och utveckla regionens företag i att förstå förpackningens betydelse och hur man på bästa sätt kan utveckla nya förpackningar. Det handlar bland annat om att titta på hantering, från inköp till att vi slänger dem, miljöpåverkan, förpackningen som säljare i butik samt kundupplevelser, säger Anders Gustafsson, Professor Centrum för Tjänsteforskning på Karlstads universitet.

Projektet är tvåårigt.

För mer information, kontakta
Per Branzén, The Packaging Arena 070-591 63 80
Anders Gustafsson, Karlstads universitet 070-590 66 67


 

                     

            Teknikcollege vill önska alla
         En God Jul och Ett Gott Nytt År, 2010!

 

 

 

Energy Square möjliggör kommersialisering


I november lyckades Energy Square förmå länsstyrelsen att öppna upp bidragsformen ”konsultcheck”. Från att bara 10% av medlemsföretagen kunnat söka hade nu helt plötsligt 40% möjligheten. Ett informationsbrev gick ut till alla SMF i Paper Province. Därefter har många har hört av sig med sina idéer och några har redan hunnit in med sina ansökningar. Avstämning med länsstyrelsen görs löpande. Ni som vill veta mer är välkommen att kontakta oss: info@energysquare.se

 

                                                                                www.energysquare.se

 

Karlstadforskare invald i Vetenskapsrådet

Ellen Moons, docent i materialfysik vid Karlstads universitet har blivit invald i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

- Jag är väldigt hedrad och glad över det stöd jag fått från forskare inom naturvetenskap- och teknikområdet i Sverige, säger Ellen Moons.
Det är kvinnornas år inom akademin och vetenskapen. Fem kvinnor får nobelpris och för Ellen Moons, docent vid Karlstads universitet, börjar ett betydelsefullt uppdrag i Vetenskapsrådet 2010. Från och med den 1 januari kommer hon att ingå som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Tillsammans med åtta andra ledamöter ska hon bland annat besluta om tilldelning av de forskningsmedel inom ämnesområdena naturvetenskap och matematik och teknik, som Vetenskapsrådet fördelar över landets universitet och högskolor.

- Det är första gången som någon från Karlstads universitet väljs in i ett ämnesråd i Vetenskapsrådet, säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstads universitet. Det är mycket glädjande och betyder att universitetet får möjlighet att synas mer på en viktig arena. Forskningspolitiken är föränderlig. För att kunna följa och påverka utvecklingen är det värdefullt att finnas nära informationen och besluten.

Ellen Moons är 43 år och docent i materialfysik. Hon har arbetat på Karlstads universitet i nio år, sedan 2004 som universitetslektor.

Vid frågor och kontakt med Ellen Moons, ring Cia Edlund, Karlstads universitet, 070-509 22 02.

Läs mer om ny styrelse och nya ämnesråd på Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se

 

Tieto hjälper Billerud med produktionsplanering

 

Tieto har levererat ett system till Billerud för grovplanering av produktionen i koncernens pappersbruk. Vidare har Tieto fått i uppdrag att leverera en lösning för trimoptimering till Gruvön och Skärblacka.

Grovplaneringssystemet är en del av ett större system inom Billerud, BonD (Billerud on Demand), som är koncernens nya marknadssystem.

- I praktiken innebär detta att Billerud planerar en stor del av sin produktion med hjälp av system från Tieto. På så sätt harmoniserar man sina processer, och produktionsplanerare kan dessutom fungera som backup åt varandra om så behövs, berättar Lars-Göran Envall, ansvarig för Forest-verksamheten inom Tieto Sweden AB.

De aktuella lösningarna för Billerud är en integrerad del av Tietos skogsindustrilösning TIPS (Tieto Integrated Paper Solution), som innehåller applikationer för allt från försäljning till leverans.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Energiförbrukningen minskar i Finland

Den finländska energiförbrukningen har minskat betydligt under den pågående recessionen. Användningen av träbaserade bränslen minskade med mer än en femtedel i takt med att produktionen inom massa- och pappersindustrin minskade.

Under årets nio första månader minskade energiförbrukningen i Finland med nio procent jämfört med samma period året innan. Det framgår av preliminära uppgifter från Statistikcentralen, rapporterar YLEs svenskspråkiga radio. Elförbrukningen minskade med tio procent.

Trots att energiförbrukningen minskade med nio procent, minskade koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning med bara sex procent, rapporterar YLE. Med andra ord minskade andelen förnybara energikällor. Skogsbaserade bränslen minskade till exempel med mer än en femtedel i takt med att produktionen inom massa- och pappersindustrin i Finland minskade.

 

Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 88 företag med ca 9 000 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webbsida:  www.paperprovince.com 

 

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

 

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69

info@paperprovince.com      

www.paperprovince.com

 

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.

 

Detta händer inom närmaste framtiden:

►  15 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler
►  21 januari – Frukostmöte med BAM54 som värdföretag  
►  26 januari 2010 - ”Arbetsliv & Lust” – Inspirationsseminarium på Scala-teatern,     Karlstad. BOKA BILJETTER NU – innan 15 januari !  
►  29 januari, 2010 - Heta arbeten - Brandkunskap och säkerhetsregler   
►  2 – 4 februari, + 15 – 17 mars, 2010 - Effectivt ledarskap – Steg 1 (Öppen kurs)
►  4 februari - Frukostmöte med Visit Karlstad
►  18 februari – Frukostmöte med Pöyry som värdföretag
  5 – 6 maj – Miljömötet för skogsindustrin. Planeringen har startat för programmet till Miljömötet 2010