Svenska Foder AB

Årets skörd - 5,2 miljoner ton

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 15:44 CEST

Avkastningen per hektar väntas bli 10 procent högre än normalt enligt en färsk prognos från Jordbruksverket. Eftersom arealen spannmål har minskat beräknas totalskörden ändå bara bli två procent större än genomsnittet för de senaste fem åren.

Enligt prognosen förväntas årets spannmålsskörd bli cirka 5,2 miljoner ton. Det är två procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Ökningen beror på att skörden per hektar förväntas bli betydligt större än genomsnittet de senaste fem åren vilket kompenserar den minskning av odlade arealer som skett under samma period.

Enligt Jordbruksverket beror arealminskningen främst bero på EU:s jordbruksreform som infördes 2005.
Gynnsam vinter och vår

Årets vinter och vår har varit gynnsam för spannmåls- och oljeväxtodlingen. Vintern var mild vilket gynnade höstsådden. Våren präglades av varm och torr väderlek vilket gav ett tidigt vårbruk.

Den torra väderleken under våren kan dock ha haft en negativ inverkan på avkastningen. Problemen med torka har varit betydligt större i andra delar av Europa. Vårens relativt torra väderlek ersattes med regn under sommaren vilket ska ha påverkat avkastningen positivt.
Risk för kvalitetsskador

Fortsatt regn i samband med att grödorna har mognat har lett till ökad risk för kvalitetsskador. Det är främst brödspannmålen som löper risk för skador. Problemen med regn finns även i övriga delar av Europa.
Oljeväxter ökar

Skörden av oljeväxter beräknas bli ca 15 procent större än förra året och ligger klart över genomsnittet för de senaste fem åren. Ökningen beror både på hög hektaravkastning och att den odlade arealen ökat. Från och med 2004 har den odlade arealen oljeväxter ökat kontinuerligt och är 50 procent högre 2007 än 2003.
Vädret kan stjälpa prognosen

Jordbruksverkets prognos förutsätter att vädret under augusti och framåt inte avviker avsevärt från det normala. Om vädret under denna period skulle avvika mycket från normalåret kan skillnader mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Beräkningar har endast gjorts för hela landet. Förhållandena kan vara annorlunda på regional nivå.